Przejdź do treści

O nas

UKSW jest młodą, dynamicznie rozwijającą się uczelnią publiczną z bogatymi tradycjami.

Kształcimy 11 000 studentów na 95 kierunkach studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym m.in. lekarskim, psychologii, prawie, dziennikarstwie, inżynierii środowiska, filologii włoskiej czy ekonomii. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wyróżnia doświadczona, wysoko wyspecjalizowana kadra akademicka i nowoczesne zaplecze naukowe. 

Korzenie UKSW sięgają Akademii Teologii Katolickiej, z której w 1999 r. powstał szerokoprofilowy uniwersytet. Obecnie liczy 12 wydziałów: Biologii i Nauk o Środowisku, Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, Medyczny. Collegium Medicum, Nauk Historycznych, Nauk Humanistycznych, Nauk Pedagogicznych, Prawa i Administracji, Społeczno-Ekonomiczny oraz cztery tzw. wydziały kościelne  – Teologiczny, Prawa Kanonicznego, Studiów nad Rodziną i Filozofii Chrześcijańskiej, które oprócz nadzoru MEiN podlegają zwierzchnictwu władz kościelnych. Najmłodszą jednostką jest Wydział Medyczny. Collegium Medicum UKSW. 

Studenci UKSW zdobywają wiedzę w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach jednolitych magisterskich oraz studiach I i II stopnia. Uniwersytet daje również możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych oraz w Szkole Doktorskiej.

Kadra naukowo-dydaktyczna UKSW liczy ok. 760 nauczycieli akademickich, z których corocznie wielu otrzymuje prestiżowe nagrody za działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną. UKSW posiada 22 uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz 22 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego. 

W ostatnich latach Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego przekształcił się w nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy. Infrastrukturę UKSW tworzą trzy kampusy: na Bielanach przy ul. Dewajtis 5, na Młocinach przy ul. Wóycickiego 1/3 oraz w podwarszawskim Dziekanowie Leśnym.

Na kampusie Wóycickiego w Mazowieckim Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodnicznych, które wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt do prowadzenia analiz i eksperymentów, odbywają się zajęcia praktyczne dla studentów nauk ścisłych i medycznych. Najnowszą inwestycją na kampusie Wóycickiego jest otwarty wiosną 2022 r. nowoczesny budynek Collegium Medicum. Natomiast na kampusie w Dziekanowie Leśnym, który ma charakter badawczo-naukowy,  uruchomione zostało Multidyscyplinarne Centrum Badawcze. Jego celem  jest wdrażanie nowatorskich rozwiązań technologii cyfrowych i informatycznych do otoczenia społeczno-gospodarczego. Uczelnia dysponuje także m.in. nowoczesną Halą Sportową z widownią na 230 miejsc oraz studiem radiowo-telewizyjnym.   

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ma charakter państwowy i jednocześnie, ze względu na swoje korzenie i obecne powołanie, katolicki. Nasza tożsamość wynika z poszukiwania prawdy o człowieku oraz poszukiwaniu Boga we wszystkich wymiarach funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Misją Uniwersytetu jest prowadzenie badań i kształcenie przyszłych elit intelektualnych dla państwa, świata i Kościoła.