Przejdź do treści

Środki na realizację zadania pod nazwą „Świat na miarę seniora – sytuacja osób starszych w Polsce”.

Zadanie finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy (nr MEiN/2023/DPI/2077) realizowane jest od 7 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2026 r. Celem zadania jest pogłębienie wiedzy naukowej prezentującej sytuację osób starszych w wymiarze społeczno-ekonomicznym, zdrowotnym, rodzinnym, a także dostępności i korzystania z usług społecznych, relacji międzypokoleniowych, włączenia cyfrowego, wartości istotnych dla seniorów z perspektywy ich jakości życia, potrzeb osób w wieku senioralnym, możliwości i stopnia ich zaspokojenia oraz realizowanych przez seniorów działań w kontekście ich przeszłych doświadczeń życiowych i obecnych możliwości. Określone zostaną także strategie życiowe seniorów oraz ich wybory dotyczące stylu życia.

Dotacja celowa przyznana została przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wartość finansowa wynosi 8 021 221, 68 zł, całkowita wartość zadania 8 021 221,68 zł.

Zadanie realizowane jest przez Referencyjny Ośrodek Badawczy UKSW. Niedawno zakończył on z dużym powodzeniem, prowadzony wraz z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, inny projekt senioralny pod nazwą „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+”.


Opracowanie Modelu Uniwersytetu Przedsiębiorczego w jego Ekosystemie Innowacji oraz Procesu Wdrażania tego Modelu przy wykorzystaniu narzędzia diagnostycznego i rozwojowego

Zadanie finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki realizowane jest na podstawie Umowy nr MEiN/2023/DPI/217 z dnia 21.03.2023 r.: Opracowanie Modelu Uniwersytetu Przedsiębiorczego w jego Ekosystemie Innowacji oraz Proces Wdrażania tego Modelu przy wykorzystaniu narzędzia diagnostycznego i rozwojowego. Okres realizacji Zadania od 21 marca 2023 r. do 31 grudnia 2026 r.

Cel i krótki opis zadania

Model Uniwersytetu Przedsiębiorczego w jego Ekosystemie Innowacji opracowany dla polskich warunków kulturowych, społecznych i ekonomicznych na bazie światowych praktyk oraz Proces dla jego wdrażania (przy wykorzystaniu narzędzia diagnostycznego i rozwojowego) są kluczową potrzebą zidentyfikowaną przez proces badań wstępnych.

Realizacja badań naukowych, dotyczących „Opracowania Modelu Uniwersytetu Przedsiębiorczego w jego Ekosystemie Innowacji oraz Procesu Wdrażania tego Modelu przy wykorzystaniu narzędzia diagnostycznego i rozwojowego” jako odpowiedź na wnioski i zalecenia z badań wstępnych (badań eksploracyjnych), dotyczących rozpoznania natury problemu Uniwersytetu Przedsiębiorczego.

Model i Proces (wraz z narzędziem) wypełnią istniejącą w Polsce lukę wiedzy i praktyki i będą umożliwiały transformację polskich uniwersytetów tradycyjnych do ich nowej roli – Uniwersytetu Przedsiębiorczego – uczelni aktywnie uczestniczącej w nowoczesnym rozwoju innowacyjno-technologicznym kraju. Badania te zostaną przeprowadzone w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Model zostanie przetestowany praktycznie i będzie gotowy do zastosowania przez polskie uczelnie wyższe dzięki opracowanemu Procesowi wdrażania oraz narzędziu diagnostycznemu i rozwojowemu oraz materiałom aplikacyjnym.

Dotacja celowa przyznana została przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wartość finansowa wynosi 8 000 000,00 zł, całkowita wartość zadania 8 000 000,00 zł.