Przejdź do treści

Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski 1 września 2020 r. powołał nowych dziekanów.
Funkcje te pełnią:

dr hab. Jerzy Romanowski, prof. ucz.
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
ks. dr hab. Maciej Bała, prof. ucz.
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
dr hab. Jerzy Cytowski, prof. ucz.
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Filip M. Szymański
Wydział Medyczny. Collegium Medicum
ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk
Wydział Nauk Historycznych
dr hab. Dorota Kielak, prof. ucz.
Wydział Nauk Humanistycznych
ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz.
Wydział Nauk Pedagogicznych
dr hab. Bogumił Szmulik, prof. ucz.
Wydział Prawa i Administracji
ks. dr hab. Dariusz Borek, prof. ucz.
Wydział Prawa Kanonicznego
dr hab. Michał Gierycz, prof. ucz.
Wydział Społeczno-Ekonomiczny
ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski
Wydział Studiów nad Rodziną
ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik
Wydział Teologiczny

Dziekani kierują działalnością wydziałów i reprezentują je na zewnątrz. Ponadto, dziekani są przełożonymi pracowników i studentów wydziału. 

Do zadań dziekanów należą koordynacja, nadzór nad działalnością dydaktyczną oraz badawczą wydziału, sprawy studenckie oraz współpraca z wydziałowym samorządem, a także sprawy pracownicze, gospodarcze i finansowe.

Dziekani Wydziałów Kościelnych: Teologicznego, Prawa Kanonicznego, Filozofii Chrześcijańskiej i Studiów nad Rodziną zostali zaakceptowani przez Wielkiego Kanclerza kard. Kazimierza Nycza, arcybiskupa metropolitę warszawskiego.

Kadencja dziekanów trwa do 31 sierpnia 2024 roku.