Przejdź do treści

Studia na kierunku praca socjalna na UKSW przygotowują do rozwiązywania problemów dotykających współczesne rodziny, osoby chore i doświadczające niepełnosprawności czy osoby starsze. To nie tylko profesja, ale i powołanie, do którego predyspozycje mają osoby pełne empatii i zrozumienia innych. 

Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu  socjologii, pedagogiki, psychologii, podstaw medycyny oraz prawa. Studenci zyskują cenne umiejętności w obszarze praktycznego stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej, a także oceny podejmowanych działań, które służą rozwiązywaniu aktualnych problemów społecznych. 

Kierunek praca socjalna zawiera przedmioty, które kładą nacisk na działania prospołeczne. Wysokie standardy nauczania w połączeniu z praktyką sprawiają, że absolwenci tego kierunku stają się konkurencyjni na rynku pracy.

Czas: studia licencjackie – 3 lata Zintegrowany System Kwalifikacji. Sprawdź opis kierunku

Forma studiów: stacjonarne

Moduły specjalizacyjne

  • praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
  • instytucjonalna pomoc rodzinie i społecznościom lokalnym.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku praca socjalna znajdziesz pracę m.in. w:

  • ośrodkach pomocy społecznej,
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • zakładach karnych,
  • organizacjach pozarządowych.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny

Przedmioty do wyboru: historia, WOS, matematyka

Praca socjalna prowadzona jest przez Wydział Społeczno-Ekonomiczny.

Wymagane dokumenty na pracę socjalną

Zapisz się na studia