Przejdź do treści

Studia, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne

  • studia stacjonarne na wszystkich kierunkach;
  • studia niestacjonarne na kierunkach: pedagogika (studia I i II stopnia), pedagogika specjalna (jednolite magisterskie), pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite magisterskie), psychologia (jednolite magisterskie).

Studia, na których o przyjęciu decyduje kolejność złożonych dokumentów

  • studia niestacjonarne na wszystkich kierunkach z wyjątkiem kierunków: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, kierunek lekarski, psychologia

Najważniejsze terminy rekrutacji na inżynierię środowiska na II stopień na rok akademicki 2023/24 na studia, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne

  • pierwszy dzień rejestracji w systemie IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 15 stycznia;
  • ostatni dzień rejestracji w systemie IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 7 lutego;
  • ogłoszenie wyników kwalifikacji w systemie IRK: 9 lutego;
  • przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych: 12,13 lutego.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji na inżynierię środowiska na rok akademicki 2023/24