Przejdź do treści

Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej

Centrum jest jednostką ogólnouczelnianą UKSW.

Uniwersyteckie Centrum Badan Wolności Religijnej UKSW zostało powołane w 2021 r., jako ośrodek prowadzący interdyscyplinarne badania naukowe i monitorujący przestrzeganie wolności religijnej w państwach, w których ten problem jest najbardziej widoczny.

Celem jednostki jest poszukiwanie wskazań praktycznych dla przestrzegania wolności religijnej przede wszystkim w Polsce i w Europie. Badania naukowe dotyczące podstaw wolności religijnej są prowadzone w obszarze filozofii, teologii i prawa, socjologii, politologii, nauk pedagogicznych i psychologii.

Współpraca z Sekcją Polską Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie umożliwia powiązanie wyników badań z niesieniem konkretnej pomocy osobom prześladowanym z powodów religijnych, narodowościowych czy kulturowych.

Do głównych zadań Centrum należy:

  • prowadzenie badań naukowych w zakresie wolności religijnej i zjawiska chrystianofobii;
  • upowszechnianie wiedzy na temat działań organizacji państwowych, międzynarodowych, społecznych, charytatywnych i kościelnych w zakresie pomocy humanitarnej;
  • rozpoznawanie potrzeb i formowanie postulatów z zakresie pomocy humanitarnej i chrystianofobii;
  • postulowanie obrony i przestrzegania praw człowieka;
  • zachowanie wolności religijnej;
  • przeciwdziałanie chrystianofobii;
  • upowszechnianie wiedzy o prześladowaniu chrześcijan i o idei męczeństwa za wiarę;
  • świadczenie usług badawczych;
  • organizowanie kursów, konferencji, sympozjów, wykładów i seminariów szczególnie o charakterze interdyscyplinarnym we współpracy z jednostkami UKSW w Warszawie;
  • badanie i promowanie polskiej tradycji tolerancji religijnej, jako unikalnego doświadczenia historycznego w skali międzynarodowej.

Kontakt

Uniwersyteckie Centrum Badan Wolności Religijnej UKSW

ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 4
01-815 Warszawa
tel. +48 22 380 97 13
e-mail: ucbwr@uksw.edu.pl
strona internetowa: www.centrumwolnosci.uksw.edu.pl

Dyrektor

ks. dr hab. Waldemar Cisło, prof. ucz.
e-mail: w.cislo@uksw.edu.pl