Przejdź do treści

Teologia to najstarszy kierunek na UKSW, który jest skierowany skierowany do osób, które chcą zdobyć szeroko pojętą wiedzę teologiczną w perspektywie społecznej i kulturowej. Efektywnie łączy tradycję z nowoczesnością, dzięki czemu kształci osoby o ugruntowanej tożsamości chrześcijańskiej, które umiejętnie odnajdują się we współczesnym świecie. Służy nauce myślenia i kształtowaniu własnej tożsamości, dlatego jest dziś ważnym i potrzebnym kierunkiem. 

Wysoki poziom kształcenia zapewnia wykwalifikowana i doświadczona kadra akademicka z bogatym dorobkiem naukowym. Pracownicy Wydziału Teologicznego biorą udział w licznych projektach badawczych, w które zaangażowani są także studenci. Specyfika studiów teologicznych służy nie tylko rozwijaniu kompetencji zawodowych, ale także formuje osobowość. Kierunek teologia kształci teologów świeckich, księży oraz osoby konsekrowane.

Czas: jednolite magisterskie stacjonarne – 5 lat, jednolite magisterskie niestacjonarne – 6 lat

Forma studiów: 
stacjonarne Zintegrowany System Kwalifikacji. Sprawdź opis kierunku
niestacjonarne

Specjalność na studiach magisterskich

  • teologia ogólna

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku teologia znajdziesz pracę m.in. w:

  • przedszkolach i szkołach,
  • parafiach,
  • instytucjach kościelnych,
  • wydawnictwach i redakcjach katolickich, 
  • instytucjach kulturalnych.

Wymagania rekrutacyjne

Na studia jednolite magisterskie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmioty do wyboru: geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.

Na studia jednolite magisterskie obowiązuje także egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Teologia prowadzona jest przez Wydział Teologiczny.

Wymagane dokumenty na teologię

Zapisz się na studia