Przejdź do treści

Instytut Psychologii

Instytut działa na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.

Instytut Psychologii UKSW prowadzi badania naukowe we wszystkich podstawowych dziedzinach psychologii.

W Instytucie działa sześć katedr: Metodologii Badań Psychologicznych, Psychologii Osobowości, Psychologii Poznawczej, Psychologii Rozwoju, Wychowania i Rodziny, Psychologii Różnic Indywidualnych oraz Katedra Psychologii Społecznej.

Instytut, oprócz badań i projektów naukowych, prowadzi jednolite studia magisterskie, ścieżkę psychologii w Szkole Doktorskiej UKSW oraz szereg studiów podyplomowych. Ośrodek posiada uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania.

Przy Instytucie działa Koło Naukowe Studentów Psychologii UKSW. Jednostka wydaje własne czasopismo „Studia Psychologica: Theoria et praxis„. Przy Instytucie powstała sieć Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego, utworzona przez EZRA sp. z o.o., spółkę UKSW.

Kontakt

Instytut Psychologii UKSW

ul. Wóycickiego 1/3 budynek 14, pok. 1401
01-938 Warszawa
tel. +48 22 569 96 02
e-mail: instytut_psychologii@uksw.edu.pl
strona internetowa: www.psychologia.wfch.uksw.edu.pl

Dyrektor

dr hab. Jan Cieciuch, prof. ucz.
e-mail: j.cieciuch@uksw.edu.pl