Przejdź do treści

Studia na kierunku matematyka na UKSW oferują zdobycie wszechstronnej wiedzy z wielu obszarów, szczególnie cenionych na rynku pracy. Matematycy są poszukiwani w różnych branżach, m.in. IT czy instytucjach finansowych ze względu na ich wykształcenie, oparte na analizie, logicznym myśleniu i sprawnym rozwiązywaniu problemów. 

Program studiów obejmuje m.in. topologię, statystykę, obsługę baz danych oraz oprogramowanie komputerowe wspomagające pracę informatyka i matematyka. Zajęcia odbywają się m.in. w pracowniach komputerowych oraz salach dydaktycznych z nowoczesnym wyposażeniem. Uzyskana wiedza w postaci np. znajomości modeli matematycznych sprawia, że z powodzeniem można przekuć ją w praktykę. 

Podczas studiów na kierunku matematyka można bezpłatnie ukończyć kurs przygotowania pedagogicznego, który uprawnia do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i liceach.

Czas: studia licencjackie – 3 lata; studia magisterskie – 2 lata

Forma studiów: stacjonarne

Specjalizacje

Studia licencjackie:

  • informatyczna,
  • finansowa,

Studia magisterskie:

  • nauczycielska.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku matematyka znajdziesz pracę m.in. w:

  • segmencie finansowym (bankach i księgowości),
  • na rynku IT,
  • w szkole, bez potrzeby dodatkowych kursów czy  studiów podyplomowych,
  • ośrodkach badawczych.

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne licencjackie:

Wymagany przedmiot maturalny na studia: język obcy nowożytny – część pisemna, matematyka (część pisemna), przedmiot do wyboru: jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: matematyka, informatyka, fizyka/fizyka i astronomia (część pisemna)

Na studia stacjonarne magisterskie:

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów.

Kandydaci, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów licencjackich na kierunku matematyka, kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Matematyka prowadzona jest przez Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych.

Wymagane dokumenty na matematykę

Zapisz się na studia