Przejdź do treści

Poradnie prawne

Na UKSW działają dwie Studenckie Poradnie Prawne, które udzielają nieodpłatnych porad.

Uniwersytecka Poradnia Prawna WPiA UKSW 

Poradnię tworzy zespół studentów Wydziału Prawa i Administracji. Udzielają oni bezpłatnych porad osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Wsparcie obejmuje różne dziedziny prawnicze, m.in. prawo cywilne, rodzinne, pracy, administracyjne, gospodarcze, finansowe i podatkowe czy prawo karne. W zakresie przepisów związanych ze sprawami studenckimi z działalności Poradni mogą skorzystać wszyscy studenci Uniwersytetu. 

Opiekunem Uniwersyteckiej Poradni Prawnej jest prodziekan WPiA, dr hab. Marcin Wielec. Koordynatorami poszczególnych sekcji są:

  • sekcja prawa administracyjnego – mgr Mateusz Cieślak,
  • sekcja prawa karnego – dr hab. Marcin Wielec oraz mgr Monika Horna,
  • sekcja prawa prywatnego – mgr Ewa Płocha oraz mgr Monika Podleśna,
  • sekcja prawa pracy – mgr Katarzyna Wróbel – Koczułap.

W celu umówienia porady należy skontaktować się z Wydziałem pod numerem telefonu: +48 22 569 97 30

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Wydziału Prawa i Administracji UKSW.

Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna WPK UKSW

Zadaniem Studenckiej Poradni Prawnej na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW jest świadczenie bezpłatnego wsparcia wszystkim, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Studenci oraz pracownicy Wydziału udzielają porad w zakresie m.in. prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego, prawa lokalowego, prawa rodzinnego czy prawa pracy, a dla studentów Uniwersytetu również w zakresie spraw studenckich. 

Oprócz podstawowych dziedzin prawa, Poradnia zajmuje się sprawami z dziedziny kanonicznego prawa małżeńskiego, administracji kościelnej, prawa wyznaniowego oraz prawa kościelnego. Pracownicy Wydziału oraz członkowie Poradni mogą również sporządzić pisemną opinię z obszaru udzielonego wsparcia. 

Opiekunami Naukowymi Studenckiej Poradni Prawnej WPK są: ks. dr hab. Piotr Ryguła prof. ucz. oraz Arkadiusz Mróz.

Aby umówić się na poradę, należy skontaktować się mailowo: spp.wpk@uksw.edu.pl

Aktualne informacje o działalności Poradni można znaleźć na fanpage’u Koła.