Przejdź do treści

Baza Wiedzy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie została powołana w celu zapewnienia odpowiedniej ewidencji, archiwizacji oraz upowszechniania efektów działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej pracowników i doktorantów Uniwersytetu oraz realizacji polityki otwartego dostępu.

Serwis prezentuje strukturę Uczelni, profile wydziałów i jednostek uczelnianych, a także profile naukowe pracowników i doktorantów. Gromadzi informacje o artykułach, monografiach, rozdziałach z monografii, materiałach pokonferencyjnych i innych dokumentach oraz materiałach stworzonych przez pracowników i doktorantów.

Za funkcjonowanie i opracowanie strategii rozwoju Bazy Wiedzy odpowiada zespół pod kierownictwem ks. dr. Jarosława Sobkowiaka. Koncepcja i projekt techniczny Bazy Wiedzy opracowane zostały na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w ramach projektu PASSIM (realizacja w ramach zadania badawczego SYNAT finansowanego ze środków NCBiR).

Baza Wiedzy dostępna jest pod adresem: www.bazawiedzy.uksw.edu.pl.