Przejdź do treści

Dziedziny i dyscypliny

Na UKSW prowadzone są badania w sześciu dziedzinach naukowych i 24 dyscyplinach naukowych.

Decyzją Rektora UKSW na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prowadzone są studia w ramach następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:

DZIEDZINA NAUKIDYSCYPLINA NAUKOWA
Dziedzina nauk humanistycznycharcheologia
filozofia 
historia 
językoznawstwo 
literaturoznawstwo 
nauki o kulturze i religii 
nauki o sztuce 
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznychinformatyka techniczna i telekomunikacja
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiunauki medyczne
Dziedzina nauk społecznychekonomia i finanse 
nauki o bezpieczeństwie 
nauki o komunikacji społecznej i mediach 
nauki o polityce i administracji 
nauki o zarządzaniu i jakości 
nauki prawne 
nauki socjologiczne 
pedagogika 
prawo kanoniczne 
psychologia 
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczychmatematyka 
nauki biologiczne 
nauki chemiczne 
nauki fizyczne 
Dziedzina nauk teologicznychnauki teologiczne

Fundamentem działalności naukowej UKSW jest wolność akademicka, na którą składa się wolność badań naukowych oraz wolność uczenia się. Wszelkie działania naszego Uniwersytetu skoncentrowane są na refleksji nad człowiekiem jako integralnym bytem osobowym we wszystkich wymiarach jego życia.

Zgodnie z przyjętą przez Senat naszej Uczelni „Strategią Rozwoju UKSW” poszukiwanie prawdy nie może być podporządkowane żadnym partykularnym czy koniunkturalnym interesom politycznym lub innym, ani przez nie uwarunkowane. Powinno być ono łączone z praktyką życia indywidualnego i społecznego oraz dostrzeganiem znaczenia dla środowiska.

Strategicznym celem UKSW jest wysoki poziom badań naukowych, a w szczególności:

» zwiększenie wpływu działalności naukowej Uczelni na rozwój światowej nauki
» wzmocnienie i kompleksowe wsparcie interdyscyplinarnych zespołów badawczych realizujących agendy badawcze UKSW
» zwiększenie liczby projektów badawczych pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych, w tym zagranicznych
» rozwój poziomu czasopism naukowych, publikacji wydawanych na UKSW oraz rozwój Bazy Wiedzy
» organizacja i usprawnienie zaplecza oraz infrastruktury procesu naukowego


Więcej