Przejdź do treści

Więcej niż nauka

UKSW stwarza możliwości zdobycia gruntownej wiedzy oraz uczy, jak wykorzystać ją w praktyce.

Jeden Uniwersytet, wiele możliwości

Nasza Uczelnia prowadzi kształcenie w różnych dziedzinach nauki. Dzięki temu studenci mogą wybrać kierunek studiów zgodny z ich zainteresowaniami. UKSW stawia na rozwój poprzez zdobywanie specjalistycznej wiedzy u doświadczonych nauczycieli akademickich, a także kładzie nacisk na praktykę. Ćwiczenia laboratoryjne, liczne wyjazdy terenowe i możliwość uczestnictwa w pracach badaczy to nieodłączne elementy studiów na naszym Uniwersytecie.

Przyjazne miejsce rozwoju

Na UKSW znajduje się nowoczesne Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych. Wyposażone jest w najnowszy sprzęt, który służy do wykonywania analiz w dziedzinie nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych i społecznych. Pracownicy naukowi i studenci korzystają z kilkudziesięciu laboratoriów oraz sal do pracy koncepcyjnej.

UKSW dysponuje także studiem radiowo-telewizyjnym i nowoczesną Halą sportową. Korzystają z niej nie tylko studenci i pracownicy Uniwersytetu, ale także mieszkańcy Warszawy. W trzykondygnacyjnym budynku mieści się m.in. hala do gier zespołowych, pomieszczenia do uprawiania różnych dyscyplin sportowych, siłownia i strefa fitness.

Wyspecjalizowana kadra naukowa

Wykładowcami UKSW są uznani badacze i dydaktycy, którzy zasiadają w licznych gremiach naukowych, organach państwowych i radach biznesu. Corocznie wielu z nich otrzymuje liczne nagrody i wyróżnienia za swoją działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną.

Nie tylko studia

Studenci Uniwersytetu w ramach programu Erasmus+ oraz MOST uczestniczą w wymianie akademickiej z europejskimi i krajowymi ośrodkami naukowymi. Studenci z pasją rozwijają swoje zainteresowania w niemal 60 kołach naukowych z różnych dziedzin, m.in. medioznawstwa, psychologii, medycyny czy pedagogiki specjalnej. Ważną rolę wśród społeczności studenckiej odgrywa także Duszpasterstwo Akademickie. Na UKSW prężnie działa Samorząd Studentów i Samorząd Doktorantów. Studenci, którzy chcą rozwijać artystyczne talenty, mogą dołączyć do Chóru UKSW.