Przejdź do treści

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Instytut Nauk Biologicznych
prof. dr hab. Jacek Tomczyk

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Instytut Filozofii
ks. dr hab. Ryszard Sadowski, prof. ucz.

Instytut Psychologii
dr hab. Jan Cieciuch, prof. ucz.

Wydział Matematyczno – Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

Instytut Matematyki
dr hab. Marek Grochowski, prof. ucz.

Instytut Informatyki
dr hab. inż. Krzysztof Trojanowski, prof. ucz.

Instytut Nauk Fizycznych
dr hab. Agata Kamińska, prof. ucz.

Instytut Nauk Chemicznych
dr hab. inż. Iwona Flis-Kabulska, prof. ucz.

 Wydział Medyczny. Collegium Medicum

Instytut Nauk Medycznych
Dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Różańska-Walędziak, prof. ucz.

Wydział Nauk Historycznych

Instytut Historii
ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki

Instytut Archeologii
dr hab. Fabian Welc, prof. ucz.

Instytut Historii Sztuki
prof. dr hab. Czesław Grajewski

Wydział Nauk Humanistycznych

Instytut Językoznawstwa
dr hab. Anna Kozłowska, prof. ucz.

Instytut Literaturoznawstwa
dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska prof. ucz.

Instytut Nauk o Kulturze i Religii
dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. ucz.

Wydział Nauk Pedagogicznych

Instytut Pedagogiki
ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski

Wydział Prawa i Administracji

Instytut Nauk Prawnych
dr hab. Artur Kotowski, prof. ucz.

Wydział Prawa Kanonicznego

Instytut Prawa Kanonicznego
ks. dr hab. Marek Saj, prof. ucz.

Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Instytut Nauk o Polityce i Administracji
prof. dr hab. Radosław Zenderowski

Instytut Nauk Socjologicznych
ks. dr hab. Artur Wysocki, prof. ucz.

Instytut Ekonomii i Finansów
dr hab. Adam Koronowski, prof. ucz.

Wydział Studiów nad Rodziną

Instytut Nauk o Rodzinie
ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz.

Wydział Teologiczny

Instytut Nauk Teologicznych
ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. ucz.

Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa
ks. dr hab. Krzysztof Stępniak, prof. ucz.

Do zadań dyrektorów instytutów należy m.in. kierowanie pracami instytutu – przyjęcie odpowiedzialności za jakość działalności naukowej w danej dyscyplinie zmierzającej do uzyskania kategorii A+, A lub B+ w ewaluacji jakości działalności naukowej, przestrzeganie terminowego wdrożenia zaleceń uregulowanych wewnętrznymi i zewnętrznymi aktami prawnymi. Do ich obowiązków należy także przedstawianie dziekanowi rocznego sprawozdania z efektów działalności naukowej instytutu.