Przejdź do treści

Instytut prowadzi działalność naukową w dziedzinie archeologii i zarządzania dziedzictwem kulturowym.

Studenci uczą się na kierunkach archeologia i zarządzanie dziedzictwem kulturowym, zaś w Szkole Doktorskiej w zakresie archeologii.

Instytut Archeologii UKSW zyskał renomę dzięki prowadzeniu nowoczesnych, nieinwazyjnych badawczych metod geofizycznych, w tym georadarem, metodą magnetyczną, a także w tzw. skanowaniu laserowym. Dzięki praktykom studenci uczą się nowoczesnych sposobów dokumentacji z drona czy techniki fotogrametrii.

Instytut prowadzi wykopaliska w Polsce, i za granicą. Do najciekawszych na terenie kraju należą badania w średniowiecznych zamkach krzyżackich. W Niemczech – na wczesnołużyckim grodzisku w Kemberg oraz wykopaliska w jednej z największych prehistorycznych twierdz w południowej Bawarii. Naukowcy i studenci UKSW biorą udział w największym chorwackim projekcie badawczym, na wyspie Rab, gdzie odkryto monumentalny kompleks termalny i unikalną osadę późnoantyczną.

Dzięki współpracy Fundacji Rozwoju UKSW z Polską Fundacją Narodową Instytut dysponuje stacją archeologiczną w Kutaisi w Gruzji.

Kontakt

Instytut Archeologii UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 224
01-938 Warszawa
tel. +48 22 569 68 17
e-mail: archeologia@uksw.edu.pl
strona internetowa: www.archeologia.wnhs.uksw.edu.pl

Dyrektor

dr hab. Fabian Welc, prof. ucz.
e-mail: f.welc@uksw.edu.pl