Przejdź do treści

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

studia licencjackie (I stopnia)

Studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na UKSW to niepowtarzalna szansa na zdobycie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania archiwów w Polsce i na świecie, konserwacji zbiorów archiwalnych, ich udostępniania oraz warsztatu badawczego archiwisty.

Studenci, oprócz umiejętności związanych z działalnością archiwów, poznają historię Polski i dziejów powszechnych oraz zyskują wiedzę w obszarze prowadzenia kwerendy naukowej. Mają możliwość prowadzenia warsztatu badawczego historyka – archiwisty. Studia pozwalają zdobyć umiejętności w zakresie opracowywania zasobu archiwalnego, znajomości wytworów kancelaryjnych oraz źródeł historycznych. 

Absolwenci kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją są przygotowani do pracy w wielu placówkach naukowo-badawczych, archiwach, muzeach, bibliotekach oraz redakcjach czasopism historycznych. 

Czas: studia licencjackie – 3 lata

Forma studiów: stacjonarne

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją można pracować m.in. w:

  • Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych,
  • Bibliotece Narodowej,
  • muzeach i galeriach sztuki,
  • wydawnictwach i redakcjach czasopism o tematyce historycznej,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się digitalizacją dokumentów.

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia.
 

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją prowadzona jest przez Wydział Nauk Historycznych.

Wymagane dokumenty na archiwistykę i zarządzanie dokumentacją (studia stacjonarne)

Zapisz się na studia