Przejdź do treści

Instytut Nauk Socjologicznych

Instytut działa na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW.

Badania socjologiczne na UKSW mają ponad półwieczną tradycję. Na ATK, wiele lat przed powstaniem Instytutu, działał już zakład naukowy i specjalizacja socjologii religii.

Instytut, którego tradycje sięgają 1968 r., prowadzi badania z dziedziny socjologii ogólnej, pracy, religii, rodziny, prawa i patologii społecznej, oświaty i wychowania, kultury, a także badania opinii społecznej i rynku, których przedmiotem jest struktura i funkcjonowanie wszelkich zbiorowości, grup społecznych, organizacji i instytucji. Socjologowie UKSW analizują zjawiska i procesy obejmujące całą rzeczywistość społeczną, fakty społeczne, działania i zachowania ludzi, ich poglądy, postawy i przekonania, potrzeby, aspiracje i nastroje.

Na płaszczyźnie badawczej, jak i dydaktycznej Instytut Socjologii prowadzi współpracę m.in. z Głównym Urzędem Statystycznym i Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego.

Kontakt

Instytut Nauk Socjologicznych UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, pok. 228
01-938 Warszawa
tel. +48 22 569 68 58
e-mail: is@uksw.edu.pl
strona internetowa: https://wse.uksw.edu.pl/instytuty/instytut-nauk-socjologicznych/

Dyrektor

ks. dr hab. Artur Wysocki, prof. ucz.
e-mail: a.wysocki@uksw.edu.pl