Przejdź do treści

Pracownicy

Na UKSW jest zatrudnionych 760 pracowników naukowych i 490 pracowników administracyjnych.