Przejdź do treści

Instytut Nauk Chemicznych

Instytut jest jednostką Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoły Nauk Ścisłych UKSW.

Instytut Nauk Chemicznych, który mieści się w Mazowieckim Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW, posiada nowoczesne specjalistyczne laboratoria badawcze i pracownie dydaktyczne

W Instytucie prowadzone są badania nad m.in. analizą cząsteczek fotoaktywnych i nanostruktury, syntezą potencjalnych fotouczulaczy do terapii fotodynamicznej oraz czujnikami fluorescencyjnymi czy syntezą nowych pochodnych porficenów. Chemicy UKSW analizują także struktury molekularne związków inkluzyjnych i porowatych kryształów, katalityczne właściwości metali i stopów metali czy termiczne właściwości plastików. Współpracują z innymi ośrodkami naukowymi w dziedzinie nauk przyrodniczych. Starają się o komercjalizację wyników badań naukowych

Instytut odpowiada za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku chemia. Posiada też uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dziedzinie chemii.

Kontakt

Instytut Nauk Chemicznych UKSW

ul. Wóyciciego 1/3, budynek 21, pok. 113
01-938 Warszawa
tel. +48 22 380 97 04
e-mail: wmp@uksw.edu.pl
strona internetowa: wmp.uksw.edu.pl

Dyrektor

dr hab. inż. Iwona Flis-Kabulska, prof. ucz.
e-mail: i.flis-kabulska@uksw.edu.pl