Przejdź do treści

Instytut Nauk Fizycznych

Instytut jest jednostką Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoły Nauk Ścisłych UKSW.

Zanim powstał Instytut Nauk Fizycznych, naukowcy prowadzili badania w Katedrze Fizyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkole Nauk Ścisłych.

Instytut istnieje od 2019 r., ale sama działalność badawcza rozpoczęła się w 2001 r.

Wiele projektów badawczych ma charakter interdyscyplinarny. Fizycy współpracują z badaczami z takich dziedzin jak informatyka, medycyna, robotyka, energetyka, technologie żywieniowe, farmaceutyka czy ochrona środowiska.

Instytut prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunku fizyka. Posiada także uprawnienia do kształcenia w Szkole Doktorskiej na kierunkach fizyka.

Kontakt

Instytut Nauk Fizycznych UKSW

ul. Wóyciciego 1/3, budynek 21, pok. 113
01-938 Warszawa
tel. +48 22 380 97 04
e-mail: wmp@uksw.edu.pl
strona internetowa: www.fizyka.uksw.edu.pl

Dyrektor

dr hab. dr hab. Agata Kamińska, prof. ucz.
e-mail: agata.kaminska@uksw.edu.pl