Przejdź do treści

Ochrona środowiska na UKSW to doskonała propozycja dla tych, którzy chcą zdobyć zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę o tym, jak zadbać o to, co nas otacza. Wyjątkowość programu studiów polega przede wszystkim na ich przyrodniczo-humanistycznym charakterze, który jest wyrazem przekonania, że ochrona środowiska powinna uwzględniać nie tylko elementy przyrodniczo-techniczne, ale także humanistyczne, w szczególności etyczne i filozoficzno-przyrodnicze. Program studiów obejmuje kształcenie w zakresie naukowo-technicznego wymiaru ochrony środowiska (np. rekultywacja gleb, ekologia) oraz przygotowuje do pracy w tym obszarze. Kierunek odpowiada na aktualne potrzeby rynku pracy i oferuje przedmioty z zakresu ekonomii  środowiskowej, prawa ochrony środowiska, zarządzania środowiskowego czy społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Zaproponowanie specjalizacji na tym kierunku ma na celu umożliwienie studentom rozwijanie ich zainteresowań w kierunku administracyjno-edukacyjnych aspektów ochrony środowiska lub w kierunku aspektów przyrodniczo-technologicznych. W ramach tych modułów studenci mogą dokonywać swobodnego wyboru pomiędzy proponowanymi przedmiotami. Elementem programu studiów są także praktyki zawodowe. Studia umożliwiają uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy ogólnej z zakresu nauk przyrodniczych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Treści kształcenia podczas studiów są zróżnicowane w zależności od wybranego profilu. Specjalny blok zajęć anglojęzycznych pomaga studentom opanować słownictwo z zakresu ochrony środowiska, a tym samym ułatwia zdobycie pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Zajęcia na kierunku odbywają się w specjalistycznych laboratoriach m.in. Toksykologii i Technologii  Środowiskowych, Badań Izotopowych, Roślin i Bezkręgowców, Waloryzacji Środowiska GIS.
Zobacz więcej

Studenci kierunku ochrona środowiska mają możliwość przygotowania prac dyplomowych na podstawie badań wykonanych w stacji terenowej Uniwersytetu w miejscowości Wróble w gminie Maciejowice.

Atutami tego programu studiów jest możliwość realizacji przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, dającego uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej przedmiotu Przyroda. Studenci mogą włączać się w badania naukowe prowadzone przez pracowników, a także mają możliwość uczestniczenia w zajęciach w j. angielskim w ramach proponowanej oferty wykładów monograficznych.

Kierunek posiada pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz certyfikat Studiów z Przyszłością. Posiadamy wdrożony Europejski System Transferu Punktów (ECTS), a także współpracę międzyuczelnianą w zakresie programu MOST i ERASMUS+. Ochrona środowiska prowadzona jest na Wydziale z najlepszą kategorią naukową – A.

Czas: 

studia licencjackie – 3 lata Zintegrowany System Kwalifikacji. Sprawdź opis kierunku

studia magisterskie – 2 lata Zintegrowany System Kwalifikacji. Sprawdź opis kierunku

Forma studiów: stacjonarne

Specjalizacje

Studia licencjackie:

 • zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowa,
 • monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe.

Studia magisterskie:

 • polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem,
 • monitoring środowiskowy,
 • Sustainability Studies (profil studiów prowadzony w języku angielskim).

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku ochrona środowiska można pracować m.in. w:

 • firmach analitycznych oraz akredytowanych laboratoriach,
 • Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska czy Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska,
 • urzędach w dziale ochrony środowiska,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych w dziale ochrony środowiska,
 • organizacjach pozarządowych,
 • oraz prowadzić własną działalność doradczą w obszarze ochrony środowiska.

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: biologia, filozofia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, historia, WOS, geografia, chemia.

Studia stacjonarne magisterskie:

Na podstawie średniej ocen z toku studiów kwalifikowani są:

– kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska;
– kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na co najmniej jednym kierunku z listy kierunków określonych jako kierunki pokrewne;
– kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku przyporządkowanym do jednej z dyscyplin.

Pozostali kandydaci kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Ochrona środowiska prowadzona jest przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Wymagane dokumenty na ochronę środowiska

Zapisz się na studia