Przejdź do treści

Studia na kierunku big data w analityce społecznej na UKSW dają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu wykorzystywania wielkich rozmiarów danych cyfrowych, które odnoszą się do wielu aspektów życia społecznego. Kształcenie obejmuje dziedziny nauk socjologicznych, nauk o polityce i administracji, ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Jest wzbogacone o nauki ścisłe i inżynieryjno-techniczne.

Podczas zajęć studenci zyskują szczegółową wiedzę na temat społecznych big data – ich różnorodności, pozyskiwania informacji oraz szybkości przetwarzania. Umiejętnie poruszają się w środowisku danych społecznych oraz wielkich zbiorów danych z uwzględnieniem najnowszych technologii informatycznych oraz inżynierii oprogramowania. Interdyscyplinarny kierunek big data w analityce społecznej łączy w sobie technologiczny know-how z elementami nauk społecznych.

Czas: studia magisterskie – 2 lata

Forma studiów:
 stacjonarne

Po ukończeniu studiów na kierunku big data w analityce społecznej absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w:

  • organizacjach i instytucjach publicznych, w tym w organizacjach typu non-profit;
  • bankach;
  • zakładach ubezpieczeniowych;
  • przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych;
  • firmach doradczych i konsultingowych;
  • przedsiębiorstwach związanych z e-commerce:
  • korporacjach międzynarodowych.

Wymagania rekrutacyjne

Na studia magisterskie:

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kwalifikowani są na podstawie średniej ocen z toku studiów, przy czym kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich w jednej z dyscyplin, kwalifikowani są na poszczególne kierunki z uwzględnieniem preferencji punktowej w postaci wyższego o 20% mnożnika dla średniej ocen z toku studiów.

Big data w analityce społecznej prowadzone jest przez Wydział Społeczno-Ekonomiczny.

Kryteria przyjęć na big data w analityce społecznej – studia II stopnia stacjonarne

Zapisz się na studia