Przejdź do treści

Instytut Informatyki

Instytut jest jednostką Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoły Nauk Ścisłych UKSW.

Instytut Informatyki skupia się na badaniach informatycznych w perspektywie technicznej. Ta specjalność określa tożsamość i perspektywy rozwoju Instytutu.

Kadrę naukową powstałego w 2014 r. Instytutu, tworzą zarówno doświadczeni naukowcy związani wcześniej z Polską Akademią Nauk, Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską czy Uniwersytetem Warszawskim, jak młodzi badacze, zaangażowani w rozwój nowych technologii informatycznych.

Instytut współpracuje z renomowanymi uczelniami, takimi jak Institut National Polytechnique de Grenoble, Universite Le Havre Normandie we Francji czy Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku.

Instytut prowadzi kształcenie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku informatyka.

Kontakt

Instytut Informatyki UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 21, pok. 113
01-938 Warszawa
tel. +48 22 380 97 04
e-mail: wmp@uksw.edu.pl
strona internetowa: wmp.uksw.edu.pl

Dyrektor

dr hab. inż. Krzysztof Trojanowski, prof. ucz.
e-mail: k.trojanowski@uksw.edu.pl