Przejdź do treści

Ośrodek Zarządzania Projektami pomaga kadrze naukowo-dydaktycznej uczestniczyć w konkursach, a także ubiegać się o dofinansowanie projektów badawczo-naukowych oraz dydaktycznych.

Do zadań Ośrodka należy m.in. dbanie o jak najlepsze wyniki prowadzonych na UKSW prac naukowo-badawczych oraz wspieranie prowadzącej badania kadry UKSW. Ośrodek odpowiada za zarządzanie całym procesem projektowym, tj. jego zakresem, ryzykiem, komunikacją wewnątrz UKSW, konfiguracją i zmianami.

Kontakt

Ośrodek Zarządzania Projektami UKSW

ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 53
01-815 Warszawa
tel. +48 22 561 90 21

Dyrektor Ośrodka

mgr Małgorzata Wojtczak
e-mail: m.wojtczak@uksw.edu.pl