Przejdź do treści

Instytut Ekonomii i Finansów

Instytut działa na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW.

W Instytucie Ekonomii i Finansów UKSW prowadzone są badania naukowe i projekty w dziedzinach ekonomii, finansów, zarządzania i inżynierii środowiska.

Badania dotyczące ekonomii i nauk pokrewnych obejmują kwestie związane z ekonomią menedżerską, ekonomią środowiska, instytucjonalną, społeczną, behawioralną, zastosowaniem metod ilościowych, analizą funduszy inwestycyjnych, bezpieczeństwem gospodarczym, zarządzaniem strategicznym i historią myśli ekonomicznej.

Duże znaczenie dla rozwoju naukowego i dydaktycznego Instytutu ma, pozwalająca na wymianę doświadczeń naukowych współpraca z ośrodkami zagranicznymi przy realizacji projektów badawczych. Cykliczne seminaria naukowe otwarte są także dla gości spoza Instytutu.

Kontakt

Instytut Ekonomii i Finansów UKSW

ul. Wóyciciego 1/3, budynek 23, pok. 411
01-938 Warszawa
tel. +48 22 569 68 58
e-mail: ekonomia@uksw.edu.pl
strona internetowa: ekonomia.uksw.edu.pl

Dyrektor

dr hab. Adam Koronowski, prof. ucz.
e-mail: a.koronowski@uksw.edu.pl