Przejdź do treści

Kierunek ochrona dóbr kultury i środowiska na UKSW jest skierowany do miłośników historii sztuki, którzy chcą także nauczyć się jak chronić i dokumentować ślady przeszłości w środowisku naturalnym. 

Kierunek łączy w sobie teorię z praktyką, obejmuje m.in. teorię konserwacji, podstawy prawa i administracji, obsługę specjalistycznego oprogramowania: GIS, CAD czy skanowanie laserowe. Komfort studiowania zapewniają zajęcia w niewielkich grupach. 

W gronie wykładowców znajdują się zarówno naukowcy specjalizujący się m.in. w historii sztuki, biologii, filozofii, jak i praktycy związani m.in. z Narodowym Instytutem Dziedzictwa czy Kampinoskim Parkiem Narodowym. Zdobyta na zajęciach wiedza z zakresu ekologii i ochrony środowiska pozwala na wykorzystanie jej w kompleksowej opiece nad zabytkami oraz krajobrazem.

W ramach zajęć terenowych studenci kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska mają możliwość wyjazdów za granicę w celu dokumentowania zabytków. Mogą także publikować w studenckim czasopiśmie „Artifex”.

Czas: studia licencjackie – 3 lata

Forma studiów: stacjonarne

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów na kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska można pracować m.in. w:

  • instytucjach związanych z ochroną zabytków i przyrody (Narodowy Instytut Dziedzictwa),
  • muzeach i galeriach sztuki,
  • przedsiębiorstwach prowadzących działalność o charakterze konserwatorskim,
  • organizacjach pozarządowych na rzecz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
  • public relations.

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia, biologia.

Ochrona dóbr kultury i środowiska prowadzona jest przez Wydział Nauk Historycznych.

Wymagane dokumenty na ochronę dóbr kultury i środowiska

Zapisz się na studia