Przejdź do treści

Emerytowani pracownicy naukowi i administracyjni są ważną częścią społeczności akademickiej UKSW.

Byłych pracowników Uczelni prosimy, aby w sprawach dotyczących:

  • zmiany danych osobowych, adresu korespondencyjnego, mailowego (w celu wysyłania informacji i zaproszeń),
  • zgłoszeń do udziału w uroczystościach uniwersyteckich i w wydarzeniach artystycznych,
  • innych spraw związanych z UKSW (poza sprawami socjalnymi)

zgłaszali się do Mirosławy Bławdziewicz

Mirosława Bławdziewicz

tel. 22 561 89 47
e-mail: m.blawdziewicz@uksw.edu.pl
ul. Dewajtis 5, domek nr 8
01-815 Warszawa