Przejdź do treści

Erasmus+

Studenci UKSW mogą uczestniczyć w wymianie akademickiej w krajach Unii Europejskiej.

Erasmus+ to program wymiany edukacyjnej w ramach Unii Europejskiej. Studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów do partnerskiej uczelni. Mogą także odbyć staż lub praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium czy organizacji. 

W rekrutacji mogą wziąć udział studenci co najmniej: drugiego roku studiów I stopnia, drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy Szkoły Doktorskiej UKSW. O udział w programie mogą się także ubiegać studenci trzeciego roku studiów I stopnia, pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez UKSW na studia II stopnia. 

Kraje, które biorą udział w programie to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Liechtenstein, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Północna Macedonia, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja,  Węgry, Włochy. 

Na każdym Wydziale UKSW znajdują się koordynatorzy ds. programu Erasmus+. Ich pełna lista dostępna jest na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej.

Więcej informacji na stronie Programu Erasmus+