Przejdź do treści

Kierunek administracja na UKSW przygotowuje do pełnienia funkcji menedżerskich w administracji rządowej (publicznej), gospodarczej i samorządowej. Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści z zakresu prawa administracyjnego, regulacji w zakresie ochrony zdrowia, prawa pracy, czy prawa nowych technologii. Są to czołowi eksperci aktywni w gremiach eksperckich wpływających na kształt regulacji i rozwiązań ogólnokrajowych.

Od wielu lat kierunek zajmuje wysokie miejsce w ogólnopolskim rankingu Perspektywy. Bogaty program studiów pozwala studentom poznać szczegółowe regulacje m.in. w obszarze służby zdrowia, ochrony danych osobowych, zarządzania zasobami ludzkimi, technologii informacyjnych oraz cyberbezpieczeństwa. Dzięki temu można podjąć pracę na różnych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania. 

Kierunek administracja wyróżniają moduły, w szczególności prawno-informatyczny i gospodarczo-finansowy, w ramach których prowadzone są zajęcia warsztatowe i praktyczne. 

Poziom kształcenia: studia licencjackie (I stopnia), studia magisterskie (II stopnia)

Czas: studia licencjackie – 3 lata; studia magisterskie – 2 lata

Forma studiów: stacjonarne

Moduły

  • prawno-informatyczny, 
  • finansowo-gospodarczy, 
  • socjologiczno-ekonomiczny, 
  • filozoficzny, 
  • informacja publiczna. 

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku administracja znajdziesz pracę m.in. w:

  • resortach oraz agencjach rządowych,
  • urzędach, 
  • organizacjach pozarządowych,
  • instytucjach międzynarodowych,
  • przedsiębiorstwach prywatnych.

Wymagania rekrutacyjne na kierunek administracja

Studia licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmioty do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka. 

Na studia magisterskie:

Na podstawie średniej z toku studiów są przyjmowani absolwenci studiów I stopnia: administracja, stosunki międzynarodowe oraz absolwenci kierunków studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich: przyporządkowanych do jednej z dyscyplin.

Pozostali kandydaci kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Administracja prowadzona jest przez Wydział Prawa i Administracji.

Wymagane dokumenty

Zapisz się na studia