Przejdź do treści

Dział Personalny – kontakt

Sprawy ogólne, sprawy socjalne, e-mail personalny@uksw.edu.pl
Warunki zatrudnienia, umowy o pracę, czas pracy, e-mail: kadry@uksw.edu.pl
Otrzymane wynagrodzenie, rozliczenia ZUS, podatku, zasiłków, e-mail: place@uksw.edu.pl
Umowy cywilno-prawne, e-mail: place.ucp@uksw.edu.pl
tel. +48 22 5618822

Obsługa bezpośrednia i telefoniczna pracowników przez specjalistów odbywa się w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki  w godzinach 9:00 – 15:30. Godziny poranne w tygodniu oraz środa są czasem wewnętrznym. W czasie wewnętrznym prowadzona jest obsługa dyżurna.

Struktura działu

Monika Zborowska
dyrektor personalny


Kampus Dewajtis, Stary Gmach, pok. 089
e-mail: personalny@uksw.edu.pl

W ramach Działu Personalnego istnieją dwa biura – Biuro KadrBiuro Płac – które zajmują się administracją personalną i doradztwem w zakresie prawa pracy oraz naliczaniem wynagrodzeń.

W Dziale realizowane są zadania z zakresu rekrutacji i rozwoju, wynagradzania pracowników i spraw socjalnych. Prowadzimy też wsparcie dla kierowników i pracowników w trudnych sytuacjach interpersonalnych. 

Sprawy personalne

Beata Szewczyk
wsparcie w zakresie rekrutacji, rozwoju pracownika, obszar analiz i statystyki

Kampus Dewajtis, Stary Gmach, pok. 087

Paulina Bilińska
obsługa administracyjna

Kampus Dewajtis, Stary Gmach, pok. 086

Sprawy socjalne

Elżbieta Wójcikowska
obsługa spraw z zakresu ZFŚS oraz dodatkowych świadczeń

Kampus Dewajtis, Stary Gmach, pok. 002

Biuro Kadr

Joanna Rokita
kierownik Biura Kadr

Kampus Dewajtis,
Stary Gmach, pok. 085
e-mail: j.rokita@uksw.edu.pl

Małgorzata Majek
zastępca kierownika Biura Kadr

Kampus Dewajtis,
Stary Gmach, pok. 085
e-mail: m.majek@uksw.edu.pl

Kadry dla nauczycieli akademickich

Urszula Piestrak 

Kampus Dewajtis,
Stary Gmach, pok. 088

Magdalena Adamska

Kampus Dewajtis,
Stary Gmach, pok. 088

Joanna Jamioł

Kampus Dewajtis,
Stary Gmach, pok. 088

Kadry dla pracowników administracji

Maria Makowiecka

Kampus Dewajtis,
Stary Gmach, pok. 090

Katarzyna Trzecińska

Kampus Dewajtis,
Stary Gmach, pok. 090

Beata Kucharuk

Kampus Dewajtis,
Stary Gmach, pok. 087

Biuro Płac

Marta Jendrasik
kierownik Biura Płac

Kampus Dewajtis,
Stary Gmach, pok. 073
e-mail: m.jendrasik@uksw.edu.pl

Anna Iwaniuk
zastępca kierownika Biura Płac

Kampus Dewajtis,
Stary Gmach, pok. 070
e-mail: a.iwaniuk@uksw.edu.pl

Płace dla nauczycieli akademickich

Marlena Prażmowska

Kampus Dewajtis,
Stary Gmach, pok. 072

Małgorzata Chrzanowska

Kampus Dewajtis,
Stary Gmach, pok. 071

Luiza Kucharska

Kampus Dewajtis,
Stary Gmach, pok. 071

Płace dla pracowników administracji

Aneta Bedyńska

Kampus Dewajtis,
Stary Gmach, pok. 070

Płace dla umów cywilno-prawnych

Edyta Milewska-Marszałek

Kampus Dewajtis,
Stary Gmach, pok. 086

Michał Kosowski

Kampus Dewajtis,
Stary Gmach, pok. 072

Izabela Ołdakowska

Kampus Dewajtis,
Stary Gmach, pok. 072