Przejdź do treści

Kierunek filologia polska na UKSW skierowany jest do osób, które pasjonują się ojczystym językiem i kulturą. Studia pozwalają zdobyć umiejętności konstruowania różnego typu tekstów, ich interpretowania oraz rozumienia mechanizmów rządzących językiem. Kierunek przygotowuje do pracy m.in. w edukacji, mediach, branży reklamowej czy instytucjach kulturalnych. Atutem kierunku jest możliwość zrealizowania modułu, który przygotowuje do pracy w charakterze lektora języka polskiego jako obcego.  

Studenci kierunku filologia polska mogą rozwijać swoje zainteresowania podczas licznych zajęć fakultatywnych i konwersatoriów tematycznych poświęconych m.in. edytorstwu, teatrowi, literaturze dawnej i współczesnej, dziecięcej, branży filmowej czy komunikacji językowej. Mogą także działać w kołach naukowych: literackim, fantasy, językoznawczym oraz edytorskim. 

Czas: studia licencjackie – 3 lata; studia magisterskie – 2 lata

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalizacje

  • nauczycielska,
  • nauczanie języka polskiego jako obcego.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku filologia polska znajdziesz pracę m.in. w:

  • szkołach,
  • wydawnictwach,
  • mediach,
  • instytucjach kulturalnych,
  • public relations.

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS, fizyka z astronomią, chemia, informatyka.

Studia stacjonarne magisterskie:

Kandydaci są przyjmowani na podstawie średniej ocen z toku studiów.

W przypadku studiów niestacjonarnych, decyduje kolejność zgłoszeń z dokumentami na Wydział.

Filologia polska prowadzona jest przez Wydział Nauk Humanistycznych.

Wymagane dokumenty na filologię polską (studia stacjonarne)
Wymagane dokumenty na filologię polską (studnia niestacjonarne)