Przejdź do treści

studia magisterskie (drugiego stopnia)

Kierunek elektroniczne zarządzania dokumentacją na UKSW przygotowuje do pracy na każdym stanowisku związanym z obsługą dokumentów zarówno papierowych jak i elektronicznych, a szczególnie do obsługi systemów komputerowych do zarządzania dokumentami. Absolwent zdobędzie umiejętności obsługi programów EZD stosowanych w polskiej administracji rządowej i samorządowej w wersji EZD PUW i EZD RP oraz programów klasy Enterprise Content Management. Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści z zakresu systemów kancelaryjnych, elektronicznego zarządzania dokumentami i informacją. Są to czołowi eksperci odpowiedzialni za opracowanie i wdrożenie EZD i Szukajwarchiwach.

Kierunek elektroniczne zarządzanie dokumentacją wyróżnia profil praktyczny, a zatem duża liczba praktyk i zajęć praktycznych (laboratoriów z obsługi systemów komputerowych) oraz wykładowcy zewnętrzni, którzy są wysokiej klasy ekspertami i praktykami zarządzania informacją elektroniczną.

Czas: studia magisterskie – 2 lata

Forma studiów: stacjonarne

Perspektywy zawodowe:

Po ukończeniu kierunku znajdziesz pracę m.in. w:

  • urzędach państwowych i samorządowych, 
  • przedsiębiorstwach prywatnych.
  • organizacjach pozarządowych,

Wymagania rekrutacyjne na kierunek elektroniczne zarządzanie dokumentacją (studia magisterskie):

Na podstawie średniej z toku studiów są przyjmowani absolwenci studiów I stopnia: administracja oraz absolwenci kierunku studiów I archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.

Pozostali kandydaci kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją prowadzone jest przez Wydział Nauk Historycznych.

Zapisz się na studia