Przejdź do treści

Podstawowe informacje

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego to uczelnia publiczna. To oznacza możliwość bezpłatnego studiowania w trybie stacjonarnym. Wyjątkiem są studia niestacjonarne, za które pobierana jest opłata (czesne).

Studia stacjonarne to inaczej studia dzienne, na których zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Na UKSW na wszystkich kierunkach są to studia bezpłatne.

Studia niestacjonarne to studia zaoczne, na których zajęcia odbywają się w ramach tzw. zjazdów w weekendy (na niektórych wydziałach również w piątki). Wyjątkiem jest kierunek lekarski – tam zajęcia odbywają się w tygodniu. Studia niestacjonarne na UKSW są płatne.


Rekrutacja

Każdy, kto chce rozpocząć studia I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie, a także zacząć kształcenie w Szkole Doktorskiej UKSW.

Zazwyczaj rozpoczyna się w czerwcu. Co roku, zazwyczaj w maju, podajemy szczegółowy harmonogram na stronie głównej Uniwersytetu.

Na naszej uczelni można aplikować jednocześnie na kilka kierunków studiów. Nie obowiązują żadne limity.

Tak, kierunek można zmienić do ostatniego dnia rejestracji.

Najchętniej wybieranymi kierunkami w rekrutacji 2021/2022 były: kierunek lekarski, psychologia, ekonomia, stosunki międzynarodowe, socjologia, prawo, informatyka. Więcej informacji znajduje się na podstronie kandydaci w zakładce statystyki rekrutacji.


Dokumenty i opłaty

W tym przypadku chodzi jedynie o wyniki matur. Tylko wybrane kierunki mają dodatkowo rozmowy kwalifikacyjnej (np. dziennikarstwo i komunikacja społeczna).

W przypadku rejestrowania się jeszcze przed uzyskaniem świadectwa dojrzałości, wystarczy wpisać rok zdawania matury. Numer dokumentu należy uzupełnić później, po otrzymaniu świadectwa (zazwyczaj pod koniec czerwca/na początku lipca).

Wyniki matur należy wpisać samodzielnie. Będą umieszczone na podaniu o przyjęcie na studia. System IRK pobiera wyniki z KReM, aby obliczyć wyniki rekrutacyjne kandydatów i tym samym utworzyć na ich podstawie listy rankingowe. Wyniki pobrane z KReM nie będą widoczne na podaniu kandydata.

Wystarczy zaznaczyć jedynie te przedmioty, które są wymagane do obliczenia wyniku rekrutacyjnego i wprowadzić ich wyniki do systemu.

Dla systemu IRK istotne jest, aby wybrać i zaznaczyć zdawany przedmiot maturalny. Do momentu otrzymania świadectwa dojrzałości należy zostawić zero. Jeśli będą już znane wyniki, trzeba je uzupełnić na koncie w systemie IRK.

Niestety nie ma możliwości zamiany przedmiotów, które stanowią kryteria rekrutacyjne.

Wpłaty należy dokonać po zarejestrowaniu się w systemie. Jest to warunek dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł za każdy kierunek studiów. Wyjątkiem jest dziennikarstwo i komunikacja społeczna -100 zł.

Tak.

Opłaty rekrutacyjnej można dokonać zarówno przez zlecenie przelewu w banku, na poczcie jak i za pomocą przelewu internetowego, z którego można potem wydrukować potwierdzenie.

System przyporządkuje opłaty według kolejności wyboru kierunków. Gdy opłaty zostaną zaksięgowane w systemie IRK pod kierunkami pokaże się komunikat „opłata rekrutacyjna została zapłacona”. Można je wówczas przypisać według własnych preferencji klikając na stronie głównej konta w odnośnik „opłaty”, który znajduje się w obszarze „moje kierunki studiów”.

O zwrot opłaty rekrutacyjnej można ubiegać się tylko w następujących sytuacjach:

  1. nieważnej rejestracji (wniesienie opłaty rekrutacyjnej po terminie),
  2. rejestracji na mniejszą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty (zwracana jest nadpłata),
  3. braku rejestracji na jakikolwiek kierunek,
  4. z powodu wyczerpania miejsc na studiach niestacjonarnych,
  5. nieobecności na egzaminie wstępnym (usprawiedliwionej i udokumentowanej).

Pobierz Formularz zwrotu opłaty rekrutacyjnej.

Wydrukowany wniosek o zwrot opłaty należy przesłać na adres Biura Rekrutacji do 29 października 2022 r.