Przejdź do treści

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego działa Komisja ds. etyki badań naukowych z udziałem człowieka. Jej celem jest opiniowanie prac badawczych prowadzonych przez studentów, doktorantów i pracowników.

Gremium opiniuje projekty badawcze, w których planowane jest prowadzenie badań z udziałem ludzi, pod względem ich zgodności z zasadami i standardami etycznymi oraz w kwestii respektowania i poszanowania godności istoty ludzkiej oraz jej podstawowych praw i wolności. Wydawane opinie umożliwiają prowadzenie badań i publikowanie ich wyników w czasopismach specjalistycznych lub monografiach naukowych.

Komisja zapewnia przestrzeganie przez badaczy UKSW najwyższych standardów etycznych w badaniach naukowych prowadzonych z udziałem ludzi.

W kadencji 2020-2024 członkami Komisji są:

  1. dr hab. Marek Czarkowski, prof. ucz. (WMCM) – przewodniczący,
  2. prof. dr hab. Paweł Piątkiewicz (WMCM),
  3. ks. prof. dr hab. Wiesław Kiwior (WPK),
  4. dr hab. Marek Świerczyński, prof. ucz. (WPiA),
  5. dr Piotr Zakrzewski (WPiA),
  6. ks. dr hab. Dariusz Pater, prof. ucz. (WT),
  7. ks. dr hab. Ryszard Sadowski, prof. ucz. (WFCh),
  8. dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz. (WNP).