Przejdź do treści

HR Excellence in Research

UKSW otrzymał logo HR Excellence in Research.

Nasza Uczelnia została uhonorowana tym prestiżowym wyróżnieniem.

Logo HR przyznawane jest instytucjom naukowym, które wdrażają zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Działania te mają przyczynić się do wzrostu liczby pracowników naukowych w instytucjach europejskich.

Celem „Europejskiej Karty Naukowca” jest zapewnienie dobrych stosunków między naukowcami i ich pracodawcami. Stosunków mających sprzyjać osiąganiu pożądanych wyników w tworzeniu, przekazywaniu, wymianie oraz rozpowszechnianiu wiedzy i rozwoju technologicznego, a także rozwojowi kariery pracowników naukowych.

Szczegółowe informacje w zakresie „The Human Resources Strategy for Researchers” znajdują się na stronach euraxess.com i nauka.gov.pl. Z kolei o „Europejskiej Karcie Naukowca” i „Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” można przeczytać na stronach Euraxess:

Zaktualizowany Plan Działań/Action Plan z raportu wewnętrznego z 09.01.2023:
Polska wersja English version
Informacje o procesie rekrutacji pracowników będących nauczycielami akademickimi w ramach polityki OTM-r: https://uksw.edu.pl/pracownicy/obsluga-spraw-pracowniczych/procesy-personalne