Przejdź do treści

Instytut Filozofii

Instytut Filozofii działa na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.

W Instytucie Filozofii ukonstytuowały się dwie szkoły filozoficzne: szkoła tomizmu konsekwentnego oraz szkoła filozofii przyrody.

Instytut, utworzony wraz z przekształceniem Akademii Teologii Katolickiej w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 1999 roku, wydaje półrocznik „Studia Philosophiae Christianae” oraz serie wydawnicze: „Miscellanea Logika”, „Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody”, „Studiów z filozofii Boga, religii i człowieka” a także „Opera Philosophorum Medii Aevii”.

Obecnie na kierunku filozofia prowadzone są studia I i II stopnia, a także studia doktoranckie.

Działalność naukowa studentów związana jest z pracą czterech kół naukowych: Koła Naukowego Studentów Filozofii, Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody, Studenckiego Koła Logiki oraz Koła Naukowego Metafizyków.

Kontakt

Instytut Filozofii UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, pok. 301
01-938 Warszawa
tel. +48 22 569 68 01
e-mail: wfch@uksw.edu.pl
strona internetowa: filozofia.uksw.edu.pl

Dyrektor

ks. dr hab. Ryszard Sadowski, prof. ucz.
e-mail: r.sadowski@uksw.edu.pl