Przejdź do treści

Studia podyplomowe

UKSW prowadzi kształcenie podyplomowe z wielu dziedzin nauki.

Ekologiczny transport przyszłości, statystyka medyczna, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych czy zarządzanie jakością powietrza to tylko niektóre kierunki z szerokiej oferty studiów podyplomowych na UKSW. Naukowcy, jak i praktycy dbają o to, aby studia odpowiadały na aktualne wyzwania i potrzeby na rynku pracy. Zajęcia odbywają się na nowoczesnych kampusach UKSW, które są wyposażone w sprzęt zaawansowany technologicznie. 

Dzięki współpracy z instytucjami rządowymi, samorządowymi czy trzecim sektorem, uczestnicy wybranych kierunków mogą skorzystać z dofinansowań lub całkowitego pokrycia kosztów studiów.

Studia podyplomowe dla nauczycieli i administracji 

Studia podyplomowe na UKSW dają nauczycielom różne ścieżki przygotowania zawodowego. Do wyboru są takie studia jak: edukacja włączająca, matematyka, tyflopedagogika z rehabilitacją wzroku, zarządzanie oświatą czy edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną. Prowadzone są także doskonalące studia podyplomowe doradca rodziny, a także etyka dla nauczycieli. 

Nowe kwalifikacje dla pracowników administracji w sektorze publicznym i prywatnym dają m.in. studia podyplomowe z genealogii czy nauczania społecznego Kościoła katolickiego. 

Studia z uprawnieniami terapeutycznymi 

Studia na kierunkach: prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży oraz otwarty dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego pozwalają zdobyć uprawnienia terapeutyczne. 

Pogłębiona wiedza teologiczna

Osoby duchowne i świeckie mogą kontynuować kształcenie w zakresie formacji biblijnej, teologii apostolstwa, mariologii, życia konsekrowanego czy kierownictwa duchowego. Dostępne są także takie kierunki jak: teologia, teologia praktyczna czy sądownictwo i administracja w Kościele. 

Więcej informacji o rejestracji na studia podyplomowe

Pełna oferta studiów podyplomowych