Przejdź do treści

Kariera na UKSW

Jakimi wartościami się kierujemy i jakie osoby będą się dobrze czuły na UKSW?


Najważniejszy w codziennej pracy jest dla nas wzajemny szacunek. To podstawa wszelkiej współpracy, niezależnie od zajmowanego stanowiska i poziomu w hierarchii.


Równie ważne jest poczucie odpowiedzialności. Mogąc na sobie polegać, stworzymy silny Zespół.


Bardzo cenimy zaangażowanie i otwartość na nowe wyzwania.


Staramy się być dla siebie mili i serdeczni.


Nasza Uczelnia jest wyjątkowa pod wieloma względami. Po pierwsze wyróżnia nas położenie, po drugie historia. Las Bielański, będący częścią prastarej puszczy mazowieckiej i barokowy pokamedulski kościół, kampusy Dewajtis i Wóycickiego.  Tu tradycja łączy się z nowoczesnością, co decyduje o niepowtarzalnej atmosferze pracy i kształcenia się na UKSW.


 


Zatrudnienie na UKSW odbywa się w procedurze konkursowej. Oferty zatrudnienia publikowane są na stronie Uczelni w zakładce OFERTY PRACY. Oferty zawierają indywidualne kryteria, jakie powinien spełnić kandydat do pracy, aby jego kandydatura została zakwalifikowana do postępowania konkursowego. Nie rozpatrujemy dokumentów aplikacyjnych ani nie prowadzimy rozmów kwalifikacyjnych poza konkursem.


Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej, Biuro Kadr UKSW zaprasza wybraną osobę do złożenia niezbędnych dokumentów w ramach procedury zatrudnienia. Zatrudnienia odbywają się w dwóch terminach – 1. i 15. dnia miesiąca, pod warunkiem dopełnienia formalności.


Dokumenty do zatrudnienia NNA (pakiet startowy).

Dokumenty do zatrudnienia NA (pakiet startowy).


Proces rekrutacji prowadzony jest przez bezpośredniego przełożonego stanowiska.

Może mieć dwa lub trzy etapy podczas których weryfikowane są kompetencje kandydata.

Staramy się przede wszystkim dobrać właściwą osobę do zespołu. Nowo zatrudniony pracownik powinien dobrze czuć się w naszym środowisku pracy oraz mieć komfort w komunikacji z przełożonym. Dlatego obok wymaganych kwalifikacji, ważna jest atmosfera rozmowy i dopasowanie kandydata do zespołu, co weryfikowane jest już na pierwszym spotkaniu.


W zależności od stanowiska przeprowadzamy testy wiedzy merytorycznej i testy językowe.

Kandydat informowany jest niezwłocznie o każdym kolejnym etapie. Na zakończenie rekrutacji –  do 14 dni od rozstrzygnięcia – otrzymuje informację dotyczącą podjętej decyzji.

Jeśli zwrócimy uwagę na coś, co może przydać się kandydatowi w przyszłości, staramy się dawać informację zwrotną, aby proces rekrutacji na UKSW był dla kandydata wartością dodaną niezależnie od wyniku.


Jeśli proces rekrutacji nie spełnił Państwa oczekiwań lub mają Państwo uwagi, co do jego jakości, zapraszamy do kontaktu:


e-mail: personalny@uksw.edu.pl


Proces rekrutacji odbywa się z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu UKSW.


Pierwsze zatrudnienie nauczyciela akademickiego, w wymiarze przewyższającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego ogłasza Rektor z inicjatywy własnej, na wniosek dziekana Wydziału lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. Ogłoszenie konkursowe publikowane jest we współpracy z Biurem Komunikacji i Promocji.


Okres publikacji ogłoszenia nie może być krótszy niż 30 dni. Podstawowe wymagania kwalifikacyjne obowiązujące w konkursie określa Statut oraz inne akty prawa wewnętrznego.


Komisja konkursowa jest powołana w trybie określonym w Statucie oraz innych aktach prawa wewnętrznego UKSW. W przypadku konkursu na stanowiska w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, w skład komisji wchodzą nauczyciele akademiccy reprezentujący odpowiednią dyscyplinę naukową i specjalność naukową, w której nauczyciel akademicki ma prowadzić badania.


Nowo zatrudniony pracownik powinien dobrze czuć się w naszym środowisku pracy oraz mieć komfort w komunikacji z przełożonym, dlatego oprócz wymaganych kwalifikacji, ważna jest atmosfera rozmowy i dopasowanie kandydata do zespołu.

W zależności od stanowiska przeprowadzamy testy wiedzy merytorycznej i testy językowe.

Kandydat informowany jest niezwłocznie o każdym kolejnym etapie rekrutacji. Na zakończenie – do 14 dni od rozstrzygnięcia – otrzymuje informację dotyczącą podjętej decyzji.

Jeśli zwrócimy uwagę na coś, co może przydać się kandydatowi w przyszłości, staramy się dawać informację zwrotną, aby proces rekrutacji na UKSW był dla kandydata wartością dodaną niezależnie od wyniku.


Jeśli proces rekrutacji nie spełnił Państwa oczekiwań lub mają Państwo uwagi, co do jego jakości, zapraszamy do kontaktu:


e-mail: personalny@uksw.edu.pl


Oferty pracy

Oferty pracy dla nauczycieli akademickich
Adiunkt w dyscyplinie nauki fizyczne
Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW
Termin składania dokumentów 03.03.2023r.
Instruktor
Studium Wychowania Fizycznego
Termin składania dokumentów 02.02.2023r.
Adiunkt w dyscyplinie archeologia
Wydział Nauk Historycznych,
Termin składania dokumentów 05.02.2023r.
Asystent w dyscyplinie nauki medyczne, specjalność biochemia
Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Termin składania dokumentów 17.02.2023r.
Profesor uczelni w dyscyplinie historia
Wydział Nauk Historycznych
Termin składania dokumentów 23.02.2023r.
Adiunkt w dyscyplinie nauki medyczne, specjalność choroby wewnętrzne
Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Termin składania dokumentów 02.03.2023r.
Oferty pracy dla pracowników administracji
Specjalista ds. projektów
Ośrodek Zarządzania Projektami
Termin składania dokumentów 17.02.2023r.
Specjalista ds. płac
Dział Personalny
Termin składania dokumentów 10.02.2023r.
Specjalista ds. zamówień publicznych
Dział Zamówień Publicznych
Termin składania dokumentów 11.02.2023r.
Specjalista ds. administracyjnych
Dział Administracyjno Gospodarczy
Termin składania dokumentów 31.01.2023r.
Referent administracyjny
Biuro Rektorskie
Termin składania dokumentów 27.01.2023r.
Młodszy Bibliotekarz
Biblioteka UKSW – Dział Opracowania Zbiorów
Termin składania dokumentów 17.02.2023r.
Specjalista ds. obsługi projektów
Multidyscyplinarne Centrum Badawcze
Termin składania dokumentów 28.02.2023r.
Rekrutacja wewnętrzna (tylko po zalogowaniu)