Przejdź do treści

Administracja, I stopień
Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Koszt: 4500 zł za rok

Administracja, II stopień
Na podstawie średniej z toku studiów są przyjmowani absolwenci studiów I stopnia: administracja, stosunki międzynarodowe oraz absolwenci kierunków studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich: przyporządkowanych do jednej z dyscyplin.

Pozostali kandydaci kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej

Koszt: 4500 zł za rok

Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia
Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Koszt: 4000 zł za rok

Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia II stopnia
W przypadku kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku o dyscyplinie wiodącejpodstawę przyjęcia na studia stanowi złożenie wymaganych dokumentów.

Pozostali kandydaci przystępują do egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Koszt: 4500 zł za rok

Ekonomia, studia I stopnia
Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Koszt: 6000 zł za rok

Ekonomia menedżerska, studia II stopnia
W przypadku kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku o dyscyplinie wiodącej, podstawę przyjęcia na studia stanowi złożenie – po dokonaniu rejestracji w IRK – wymaganych dokumentów, do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Pozostali kandydaci przystępują do egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.
Koszt: 6000 zł za rok

Filologia polska, I stopień
Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Koszt: 3900 zł za rok

Filologia polska, II stopień
Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska albo dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku innym niż filologia polska, ale przyporządkowanym w co najmniej w 50% do dyscypliny językoznawstwo lub literaturoznawstwo, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów.

Pozostali kandydaci kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Koszt: 3900 zł za rok

Informatyka, I stopień
Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Koszt: 6000 zł za rok

Kierunek lekarski, jednolite magisterskie
Zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne- wymagane przedmioty: biologia, chemia, matematyka lub fizyka

Koszt: 48000 zł za rok

Kulturoznawstwo, I stopień
Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Koszt: 3600 zł za rok

Kulturoznawstwo, II stopień
Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwo albo dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku innym niż kulturoznawstwo, ale przyporządkowanym w co najmniej w 50% do dyscypliny nauki o kulturze i religii, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów.

Pozostali kandydaci kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Koszt: 3600 zł za rok

Matematyka, I stopień
Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Koszt: 6000 zł za rok

Matematyka, II stopień
Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutująkwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów.

Kandydaci, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów licencjackich na kierunku matematyka, kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Koszt: 6000 zł za rok

Nauki o rodzinie, I stopień
Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Koszt: 2900 zł za rok

Nauki o rodzinie, II stopień
W przypadku studiów niestacjonarnych II stopnia kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku o dyscyplinie wiodącej , podstawę przyjęcia na studia stanowi złożenie wymaganych dokumentów. Pozostali kandydaci kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Koszt: 2900 zł za rok

Pedagogika – pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza, I stopień
Zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne, obowiązkowe przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia

Koszt: 4000 zł za rok

Pedagogika – pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza, II stopień
Zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne- rekrutacja na podstawie średniej z toku studiów

Koszt: 4000 zł za rok

Pedagogika – pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka, II stopień
Zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne- rekrutacja na podstawie średniej z toku studiów

Koszt: 4000 zł za rok

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite magisterskie
Zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne, obowiązkowe przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia

Koszt: 4200 zł za rok

Pedagogika specjalna – terapia pedagogiczna ze wsparciem uczniów uzdolnionych, jednolite magisterskie
Zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne, obowiązkowe przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia

Koszt: 4200 zł za rok

Pedagogika specjalna – tyflopedagogika z edukacją włączającą, jednolite magisterskie
Zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne, obowiązkowe przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia

Koszt: 4200 zł za rok

Pedagogika specjalna – pedagogika resocjalizacyjna z edukacją włączającą i międzykulturową, jednolite magisterskie
Zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne, obowiązkowe przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia

Koszt: 4200 zł za rok

Pedagogika specjalna – pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną, jednolite magisterskie

Zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne, obowiązkowe przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia

Koszt: 4200 zł za rok

Prawo, jednolite magisterskie
Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Koszt: 6500 zł za rok

Prawo kanoniczne – spec. administracyjno-sądowa
Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Koszt: 3000 zł za rok

Psychologia, jednolite magisterskie
Zasady rekrutacji takie jak na studia stacjonarne, obowiązkowe przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, fizyka z astronomią, historia, chemia, geografia, filozofia

Koszt: 6600 zł za rok

Teologia, jednolite magisterskie
Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Koszt: 2300 zł za rok