Przejdź do treści

Informacja o miejscu przyjmowania dokumentów na studia niestacjonarne (dotyczy kierunków, gdzie o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych dokumentów, a więc z wyłączeniem: kierunków niestacjonarnych: kierunek lekarski, psychologia, wszystkie kierunki na Wydziale Nauk Pedagogicznych – gdzie zasady rekrutacji są takie same jak na studiach stacjonarnych): WYKAZ MIEJSC I TERMINY

Administracja, I, stopień
Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.
Koszt: 4500 zł za rok

Administracja II stopień

Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.
Koszt: 4500 zł za rok

Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia
Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.
Koszt: 4000 zł za rok

Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia II stopnia
Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.
Koszt: 4500 zł za rok

Ekonomia – I stopnia
Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.
Koszt: 6000 zł za rok

Ekonomia menedżerska – II stopnia
Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.
Koszt: 6000 zł za rok

Filologia polska, I stopień
Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.
Koszt: 3900 zł za rok

Filologia polska, II stopień
Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.
Koszt: 3900 zł za rok

Informatyka, I stopień
Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.
Koszt: 6000 zł za rok

Informatyka, II stopień
Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.
Koszt: 6000 zł za rok

Kierunek lekarski, jednolite magisterskie
Zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne- wymagane przedmioty: biologia, chemia, matematyka
Koszt: 48000 zł za rok

Kulturoznawstwo, I stopień
Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.
Koszt: 3600 zł za rok

Kulturoznawstwo, II stopień
Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.
Koszt: 3600 zł za rok

Matematyka, I stopień
Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.
Koszt: 6000 zł za rok

Matematyka, II stopień
Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.
Koszt: 6000 zł za rok

Nauki o rodzinie, I stopień
Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.
Koszt: 2900 zł za rok

Nauki o rodzinie, II stopień
Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.
Koszt: 2900 zł za rok

Pedagogika – pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza, I stopień
Zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne, obowiązkowe przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia
Koszt: 4000 zł za rok

Pedagogika – pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza, II stopień
Zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne- rekrutacja na podstawie średniej z toku studiów
Koszt: 4000 zł za rok

Pedagogika – pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka, II stopień
Zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne- rekrutacja na podstawie średniej z toku studiów
Koszt: 4000 zł za rok

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite magisterskie
Zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne, obowiązkowe przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia
Koszt: 4200 zł za rok

Pedagogika specjalna – terapia pedagogiczna ze wsparciem uczniów uzdolnionych, jednolite magisterskie
Zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne, obowiązkowe przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia
Koszt: 4200 zł za rok

Pedagogika specjalna – tyflopedagogika z edukacją włączającą, jednolite magisterskie
Zasady rekrutacji takie same jak na studia stacjonarne, obowiązkowe przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia
Koszt: 4200 zł za rok

Prawo, jednolite magisterskie
Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.
Koszt: 6500 zł za rok

Prawo kanoniczne – spec. administracyjno-sądowa
Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.
Koszt: 3000 zł za rok

Psychologia, jednolite magisterskie
Zasady rekrutacji takie jak na studia stacjonarne, obowiązkowe przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, fizyka z astronomią, historia, chemia, geografia, filozofia
Koszt: 6600 zł za rok

Teologia, jednolite magisterskie
Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.
Koszt: 2300 zł za rok