Przejdź do treści

Biuro ds. Badań Naukowych

Biuro ds. Badań Naukowych jest jednostką ogólnouniwersytecką.

Zadaniem Biura jest wsparcie pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, doktorantów i studentów Uczelni w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych.

Biuro obsługuje, koordynuje, monitoruje i udostępnia informacje na temat uniwersyteckich badań naukowych i projektów badawczych. Prowadzi też ewidencję sympozjów i konferencji naukowych, oraz projektów naukowo-badawczych.

Biuro zajmuje się również monitorowaniem i analizowaniem bieżących aktów prawnych związanych z działalnością naukowo–badawczą, ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Ponadto Biuro inicjuje, planuje i wprowadza procedury aplikacyjne projektów naukowo-badawczych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Przygotowuje także dokumentację do analiz przeprowadzanych przez audytorów wewnętrznych i zewnętrznych. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biura ds. Badań Naukowych UKSW.

Kontakt

Biuro ds. Badań Naukowych

ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 98 i 99
01-815 Warszawa

Kierownik Biura

mgr Anna Przetacka
tel. +48 22 561 90 35
e-mail: a.przetacka@uksw.edu.pl