Przejdź do treści

Studia na kierunku politologia na UKSW dają gwarancję zdobycia rzetelnej wiedzy z nauk o polityce (m.in. filozofii politycznej, klasycznej i nowożytnej myśli politycznej, ideologii politycznej), systemów politycznych, polityk publicznych czy stosunków międzynarodowych. 

Program studiów wyróżnia kompleksowe podejście do nauk o polityce. Oprócz aspektów związanych z systemami politycznymi, instytucjami, prawem czy stosunkami międzynarodowymi, uwzględnia także czynniki kulturowo-religijne wpływające na obecną sytuację polityczną Europy (m.in. kryzys integracji europejskiej, wzmożone migracje, napięcia na tle etnicznym).  Studenci uczestniczą w takich zajęciach jak marketing polityczny, psychologia społeczna czy ranking wydarzeń politycznych. 

Na kierunku politologia wykłada doświadczona, otwarta na dialog ze studentami kadra naukowa. Wykładowcy są regularnie zapraszani do największych polskich mediów radiowych i telewizyjnych oraz prasowych gdzie komentują najważniejsze wydarzenia. 

Czas: studia licencjackie – 3 lata; studia magisterskie – 2 lata

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności

Studia licencjackie:

  • polityka międzynarodowa i integracja europejska, 
  • polityka społeczna i gospodarcza.

Studia magisterskie:

  • Europa Środkowo-Wschodnia, 
  • dyplomacja publiczna i analityka polityczna.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku politologia znajdziesz pracę m.in. w:

  • w administracji państwowej i samorządowej,
  • instytucjach politycznych,
  • ośrodkach analitycznych, 
  • think-tankach,
  • mediach.

Wymagania rekrutacyjne

Studia licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski lub matematyka, język obcy nowożytny.

Przedmioty do wyboru: historia, WOS, geografia, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, historia muzyki, historia sztuki.

Studia magisterskie:

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kwalifikowani są na podstawie średniej ocen z toku studiów, przy czym kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich w jednej z dyscyplin, kwalifikowani są na poszczególne kierunki z uwzględnieniem preferencji punktowej w postaci wyższego o 20% mnożnika dla średniej ocen z toku studiów.

Politologia prowadzona jest przez Wydział Społeczno-Ekonomiczny.

Wymagane dokumenty na politologię

Zapisz się na studia