Przejdź do treści

W Instytucie Historii UKSW prowadzone są badania nad historią wojskowości, przemian ustrojowych w Polsce po 1945 r. oraz historii Kościoła w Polsce w XX w.

Naukowcy z, powstałego w 1999 r., Instytutu Historii UKSW, są często zapraszani w roli ekspertów przez ośrodki badawcze, instytucje samorządowe i media.

Instytut wydaje cieszące się uznaniem w środowisku naukowym czasopismo „Saeculum Christianum”.

Historycy UKSW zdobywają liczne granty badawcze. W prowadzeniu badań naukowych Instytut współpracuje z wieloma podmiotami w kraju i za granicą, m.in. z Biblioteką Narodową, Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Instytutem Pamięci Narodowej, Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, archiwami kościelnymi w Polsce czy uczelniami z Zagrzebia, Jassy, Budapesztu i Lwowa.

Kontakt

Instytut Historii UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, pok. 225
01-938 Warszawa
tel. +48 22 569 68 19
e-mail: inh@uksw.edu.pl
strona internetowa: www.historia.wnhs.uksw.edu.pl

Dyrektor

ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki
e-mail: w.zawadzki@uksw.edu.pl