Przejdź do treści
Szczegółowy harmonogram roku akademickiego 2022/2023 na UKSWSemestr zimowy

Dni Organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich:

WNHS, WPK, WMP – 28 września 2022 r.

WPiA, WFCH – 29 września 2022 r.

WBNS, WSE, WSR, WNH, WMCM, WNP – 30 września 2022 r.

WT – 3 października 2022 r.

W czasie Dni Organizacyjnych UKSW odbywają się obowiązkowe szkolenia BHP, spotkania z dziekanami oraz szkolenia Samorządu Studentów UKSW z praw i obowiązków studentów.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych – według planów zajęć studiów niestacjonarnych

Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych i w Szkole Doktorskiej13 października 2022 r.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego – 7 października 2022 r. (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

Śródsemestralna sesja egzaminacyjna w trakcie zajęć dydaktycznych2od 12 do 16 grudnia 2022 r.

Opłatek uniwersytecki – 15 grudnia 2022 r.

Przerwa świąteczna – od 23 grudnia 2022 r. do 1 stycznia 2023 r.

Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym na studiach stacjonarnych – 27 stycznia 2023 r.

Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego – 30 stycznia 2023 r.

Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych3od 30 stycznia do 12 lutego 2023 r.

Sesja egzaminacyjna na studiach niestacjonarnych – według planów zajęć studiów niestacjonarnych

Przerwa semestralna dla studiów niestacjonarnych – od 13 do 19 lutego 2023 r.

Semestr letni

Zajęcia na studiach niestacjonarnych – według planów zajęć studiów niestacjonarnych

Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych – 20 lutego 2023 r.

Sesja poprawkowa semestru zimowego – od 27 lutego do 12 marca 2023 r.

Przerwa świąteczna4od 5 do 11 kwietnia 2023 r.

Promocje doktorskie i habilitacyjne – 26 maja 2023 r.

Msza Święta z okazji Święta UKSW – 28 maja 2023 r.

Święto UKSW – 29 maja 2023 r. (dzień wolny od zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych)

Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim – 19 czerwca 2023 r.

Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego – 20 czerwca 2023 r.

Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych3od 20 do 30 czerwca 2023 r.

Sesja egzaminacyjna na studiach niestacjonarnych – według planów, nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r.

Sesja poprawkowa semestru letniego – od 4 do 22 września 2023 r.

W dniu 31 października 2022 r. (poniedziałek) oraz 9 listopada 2022 r. (środa) – zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się według planu piątkowego.

2 maja 2023 r. (wtorek) oraz 9 czerwca 2023 r. (piątek) – jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych.

1 Pierwszy dzień zajęć na kierunku inżynieria środowiska II stopnia, III semestr – 25 października 2022 r. ze względu na trzymiesięczną praktykę zawodową w okresie od 2 sierpnia do 24 października 2022 r.

2 W okresie od 12 do 16 grudnia 2022 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:

  1. zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia końcowego w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
  2. uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie końcowe zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
  3. uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.

3 Pierwsze dni sesji zimowej i letniej: 31 stycznia 2023 r. oraz 21 czerwca 2023 r. są zarezerwowane na zaliczenia końcowe przedmiotów z ofert ogólnouczelnianej (wszystkie przedmioty z grupami studentów z różnych wydziałów).

4 Dni od 5 do 11 kwietnia 2023 r. dla studentów kierunku lekarskiego są dniami zajęć dydaktycznych dla zajęć organizowanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.