Przejdź do treści

Zarządzanie publiczne na UKSW to stosunkowo nowy kierunek, który obejmuje m.in. nowe technologie w zarządzaniu, sztukę negocjacji, zarządzanie projektowe, polityki publiczne, a także public relations.

U jego podstaw leżą przedmioty ekonomiczne takie jak makro- i mikroekonomia, ekonomia instytucjonalna i społeczna czy finanse publiczne. Program studiów obejmuje także zagadnienia społeczne np. sprawy socjalne, rynek pracy, funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego. 

Kierunek zarządzanie publiczne stwarza liczne możliwości zawodowe. Gruntowne przygotowanie w zakresie wiedzy na temat funkcjonowania i rządzenia państwem oraz specyfiki polityk publicznych pozwala absolwentom starać się o zatrudnienie w różnorodnych instytucjach administracji centralnej i samorządowej.  Studenci tego kierunku uzyskują kompetencje do pełnienia roli specjalistów na szczeblach kierowniczych oraz na stanowiskach analitycznych i operacyjnych. 

Czas: studia licencjackie – 3 lata

Forma studiów: stacjonarne

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku zarządzanie publiczne znajdziesz pracę m.in. w:

  • organach krajowej administracji publicznej i samorządach, 
  • instytucjach i organach Unii Europejskiej,
  • firmach konsultingowych i izbach gospodarczych,
  • stowarzyszeniach, fundacjach,
  • think-tankach.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski lub matematyka, język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: historia, geografia, WOS, filozofia, drugi język obcy nowożytny.

Zarządzanie publiczne prowadzone jest przez Wydział Społeczno-Ekonomiczny.

Wymagane dokumenty na zarządzanie publiczne

Zapisz się na studia