Przejdź do treści

Uniwersytet

O nas
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) jest młodą, dynamicznie rozwijającą się uczelnią publiczną z bogatymi tradycjami. Kształcimy 11 000 studentów na 95 kierunkach studiów, w tym m.in. lekarskim, psychologii, prawie, dziennikarstwie, inżynierii środowiska, filologii włoskiej czy ekonomii.
Więcej
Kierunki
Studenci mają do wyboru 95 kierunków studiów, w tym m.in. kierunek lekarski, psychologię, prawo, dziennikarstwo, inżynierię środowiska, filologię włoską czy ekonomię.
Więcej
Wydziały i jednostki
UKSW tworzy 12 wydziałów i ok. 60. jednostek ogólnouniwersyteckich. Najmłodszym wydziałem jest Collegium Medicum.
Więcej