Przejdź do treści

Uniwersytet

O nas

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) jest młodą, dynamicznie rozwijającą się uczelnią publiczną z bogatymi tradycjami. Kształcimy 11 000 studentów na 45 kierunkach studiów, w tym m.in. lekarskim, psychologii, prawie, dziennikarstwie, inżynierii środowiska, filologii włoskiej czy ekonomii.

Więcej
Kierunki

Studenci mają do wyboru 45 kierunków studiów, w tym m.in. kierunek lekarski, psychologię, prawo, dziennikarstwo, inżynierię środowiska, filologię włoską czy ekonomię.

Więcej
Wydziały i jednostki

UKSW tworzy 12 wydziałów i ok. 60. jednostek ogólnouniwersyteckich. Najmłodszym wydziałem jest Collegium Medicum.

Więcej