Przejdź do treści

Studia na kierunku filozofia na UKSW to nie tylko nauka, ale przede wszystkim intelektualna przygoda oraz szansa na zmianę postrzegania, myślenia o świecie i samym sobie.

Jak wskazują badania przeprowadzone w roku 2022 przez zespół badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, młodym kandydatom do pracy brakuje dziś przede wszystkim umiejętności związanych z logicznym myśleniem, podejmowaniem wyzwań, samodzielnością, zaangażowaniem i kreatywnością, a właśnie te kompetencje można łatwo zdobyć studiując filozofię.

W rankingu Perspektyw w 2021 roku kierunek filozofia na UKSW zajął 5. miejsce na 20 ocenionych studiów filozoficznych z całej Polski. Kierunek posiada także pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz certyfikat Studiów z Przyszłością. Dyscyplina filozofia na UKSW zaliczona jest także do najlepszej kategorii naukowej – A.

Ponadto kierunek daje możliwość spotkania wyjątkowych wykładowców, którzy z jednej strony są specjalistami w różnych dyscyplinach filozoficznych i autorami uznanych prac naukowych, z drugiej zaś ludźmi pełnymi pasji i życzliwości, poświęconych dydaktyce i pracy ze studentami. Wykładowcy nie tylko pracują naukowo, publikują czy pracują ze studentami, ale prowadzą webinaria on-line i nagrywają podcasty filozoficzne.

System studiowania jest niezwykle elastyczny, to sami studenci na kierunku filozofia mogą sami decydować o toku studiów poprzez wybór interesujących ich wykładów (fakultatywnych, monograficznych oraz konserwatoriów) oraz decydują na jakim etapie studiów realizują wybrane przedmioty. Elastyczny program studiów oraz możliwość indywidualnego dobierania zajęć, pozwala na studiowanie filozofii także jako drugiego kierunku studiów, bardzo dobrze uzupełniając studia zarówno z kierunków humanistycznych czy społecznych, jak i przyrodniczo-formalnych.  W programie studiów przewidziane są także praktyki np. w radiu filozoficznym, w redakcjach czasopism naukowych, w grantach edukacyjnych i badawczych.

Czas: 

studia licencjackie – 3 lata Zintegrowany System Kwalifikacji. Sprawdź opis kierunku

studia magisterskie – 2 lata Zintegrowany System Kwalifikacji. Sprawdź opis kierunku

Forma studiów: stacjonarne

Specjalizacje

Student może wyspecjalizować się w podstawowych dyscyplinach filozofii, dokonując wyboru przedmiotów oferowanych przez poszczególne katedry (Etyki, Teorii Poznania, Logiki i metodologii nauk, Filozofii przyrody, Metafizyki, Filozofii kultury i religii oraz Historii filozofii). Studia na kierunku filozofia pozwalają również na zrobienie specjalizacji nauczycielskiej z zakresu filozofii oraz etyki. Istnieje także specjalny moduł dający uprawienie do nauczania etyki i filozofii, który umożliwia uznanie dotychczasowych kwalifikacji pedagogicznych w ramach realizowanych studiów.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu na kierunku filozofia można pracować m.in. w:  

  • instytucjach badawczych i naukowych, 
  • szkołach jako nauczyciel/ka etyki i/lub filozofii, 
  • mediach, 
  • wydawnictwach i reklamie,
  • instytucjach finansowych i urzędach administracji publicznej.

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, filozofia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, informatyka, fizyka/fizyka i astronomia, biologia, chemia.

Studia stacjonarne magisterskie:

Na podstawie średniej ocen z toku studiów kwalifikowani są:

– kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia;
– kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na co najmniej jednym kierunku z listy kierunków określonych jako kierunki pokrewne;
– kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku przyporządkowanym do jednej z dyscyplin.

Pozostali kandydaci kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Filozofia na UKSW prowadzona jest przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Wymagane dokumenty na filozofię

Zapisz się na studia