Przejdź do treści

Informatyka na UKSW to przyszłościowy kierunek, który gwarantuje zdobycie pracy w nieustannie rozwijającym się obszarze technologii cyfrowych. Odpowiednio ułożony plan zajęć już od pierwszych lat studiów pozwala pogodzić naukę na Uniwersytecie z pracą zawodową. 

W nowoczesnych pracowniach studenci odkrywają tajniki nauk informatycznych, a także uczą się, jak wdrażać je w różne dziedziny życia – zarówno związane z nauką, jak i zaawansowanymi technologiami, które służą gospodarce i społeczeństwu. Zajęcia odbywają się w salach i laboratoriach, które są przystosowane do programowania oraz obsługi wyspecjalizowanych programów komputerowych.

Program studiów pomaga zdobyć wiedzę z zakresu podstawowych obszarów zastosowania informatyki, zasad tworzenia oprogramowania, administrowania wybranych systemów operacyjnych, a także z zakresu technologii sieciowych i zasad bezpieczeństwa sieci. Studenci kierunku informatyka mogą aktywnie działać w kole naukowym “Fraktal” i wraz z innymi pasjonatami technologii brać udział w hackatonach i sympozjach.

Czas: 

studia licencjackie – 3 lata Zintegrowany System Kwalifikacji. Sprawdź opis kierunku

studia magisterskie – 2 lata Zintegrowany System Kwalifikacji. Sprawdź opis kierunku

Forma studiów: stacjonarne

Specjalizacje

Studia licencjackie:

  • grafika komputerowa, 
  • inżynieria wiedzy. 

  Studia magisterskie:

  • systemy inteligentne, 
  • cyberbezpieczeństwo. 

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku informatyka znajdziesz pracę m.in. w:

  • firmach i agencjach technologicznych,
  • firmach telekomunikacyjnych,
  • międzynarodowych przedsiębiorstwach w działach IT,
  • administracji publicznej.

Wymagania rekrutacyjne

Studia licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: 

– dla matury z 2010 roku i z lat kolejnych: matematyka (część pisemna)

– dla matur 2005-09: jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: matematyka, informatyka, fizyka/fizyka i astronomia (część pisemna); język obcy nowożytny – część pisemna; Przedmiot dodatkowy; przedmiot do wyboru: matematyka, informatyka, fizyka/fizyka i astronomia (część pisemna)

Na studia magisterskie:

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów.

Kandydaci, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów licencjackich na kierunku informatyka, kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informatyka prowadzona jest przez Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych.

Wymagane dokumenty na informatykę

Zapisz się na studia