Przejdź do treści

Praktyki i staże

Biuro Karier UKSW pomaga studentom Uniwersytetu w znalezieniu miejsca praktyk i staży.

Praktyki zawodowe są nieodłączną częścią programu kształcenia. Każdy student zobowiązany jest do ich zrealizowania w określonym dla danego kierunku wymiarze godzin.

Biuro Karier UKSW współpracuje z wieloma firmami i instytucjami, co ułatwia studentom znalezienie praktyk w interesującej ich dziedzinie. Na swojej stronie publikuje aktualne oferty pracy, staży i wolontariatu. 

Studenci mogą odbywać praktyki także w wybranym przez siebie miejscu, którego profil działania bądź dział jest zgodny z kierunkiem studiów. Wówczas niezbędne jest ustalenie szczegółów praktyk z pełnomocnikiem dziekana ds. praktyk z uwzględnieniem wymaganych przez Uczelnię dokumentów. Każdy student przed podjęciem praktyk musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 

Praktyki należy rozliczyć niezwłocznie po ich zakończeniu dostarczając pełnomocnikowi dziekana ds. praktyk dokumentację.

W trakcie roku akademickiego trzeba się rozliczyć z praktyk w ciągu 30 dni od daty ich zakończenia. Praktyki wakacyjne trzeba rozliczyć do 30 października nowego roku akademickiego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biura Karier