Przejdź do treści

Czasopisma i publikacje

Osiągnięcia naukowe naszych badaczy prezentowane są w czasopismach i książkach naukowych.

Czasopisma naukowe

Na UKSW wydawanych jest 26 czasopism naukowych z obszaru nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i teologicznych. Czasopisma ukazują się nakładem Wydawnictwa Naukowego UKSW we współpracy z wydziałami i instytutami naukowymi naszej Uczelni.

Baza tytułów naukowych dostępna jest na platformie czasopism UKSW. W serwisie dostępne są również wydania elektroniczne naszych wydawnictw. Archiwa czasopism są stopniowo uzupełniane, natomiast nowe numery ukazują się z półroczną karencją.

Publikacje

Nasi pracownicy naukowi są autorami licznych monografii oraz recenzowanych materiałów z konferencji naukowych lub sympozjów. Wydają także uznane w środowisku naukowym podręczniki w różnych dziedzinach nauki.

Zakup czasopism i innych publikacji drukowanych dostępny jest na stronach Wydawnictwa Naukowego UKSW. Tam również więcej informacji o publikacjach wydawanych przez naszą Uczelnię.