Przejdź do treści

Niepubliczne Przedszkole UKSW to pierwsze akademickie przedszkole w Warszawie. Nowoczesna placówka opiekuńczo-wychowawcza została otwarta w 2016 r.

Program wychowawczo-edukacyjny realizowany jest pod hasłem „Dzieci zmienią świat na lepsze” i zawiera m.in. elementy pedagogiki Marii Montessori. Można go zakwalifikować do niedyrektywnego modelu pracy przedszkola, ponieważ nie ma w nim tradycyjnego rozdziału pomiędzy zajęcia dydaktyczne a zabawę. Model wspomaga rozwój dziecka w sposób zintegrowany z zabawą, ruchem na świeżym powietrzu, aktywnością artystyczną, badawczą, odkrywczą oraz eksperymentalną. 

Profesjonalna kadra dydaktyczna zapewnia dzieciom świetne warunki do nauki i zabawy. Praktyki w Przedszkolu odbywają także studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW.

Przedszkole UKSW wyróżnia: 

  • profesjonalna kadra dydaktyczna, 
  • indywidualne podejście do każdego dziecka, 
  • innowacyjny program wychowawczy, 
  • zdobywanie wiedzy poprzez dobrą zabawę, 
  • wdrażanie języka obcego od najmłodszych lat, 
  • nastawienie na odkrywanie świata sztuki, książki i literatury, 
  • nauka odpowiedniego korzystania z nowych technik komunikacji społecznej, 
  • zdrowe odżywianie, 
  • ruch i zabawa na świeżym powietrzu.

Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

W 2018 roku Przedszkole UKSW otrzymało I Nagrodę w konkursie na Najlepsze Szkolne i Przedszkolne Przestrzenie Uczenia się, organizowanym przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. 

Przedszkole UKSW mieści się na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

Więcej informacji na stronie internetowej Niepubliczne Przedszkole UKSW.